"Az imperializmust a hanyatlás tipikus szimbólu maként kell felfogni. Az egyiptomi a kínai és a római birodalom, az indiai vagy az iszlám világ voltaképpen ennek kövületei ... Az imperializmus szintiszta civilizáció. A nyugat sorsa visszavonha tatlanul e jelenségforma felé tart.
[Spengler: A Nyugat alkonya.]

A sötét újkor

Európa végnapjai 

Az ókori Rómát csak a barbárok fenyegették. Az újkori Európának jóval több ellensége van, kivül és belül egyaránt. Rómának csak saját bűnei terhét kellett hordoznia. Európa viszont bűnbak. Mások miatt kell szenvednie és elbuknia. Az egykori nagy nemzetállamok Anglia, Franciaország, Németor szág a Zsidó Amerika csatlósaiként a NATO védernyője alatt dideregnek egykori nagyságuk sápadt visszfényében. A falat lesik, amelyen már olvashatók a "mene tekel ufarszin" szavak.

Az emberek, az országok és a birodalmak - eltérő időléptékben - egyaránt múlandók. Múlandóságra ítélik őket a belső kórságok, a külső ellenség, vagy a földanya időnkénti mostohasága.

Régen tudjuk, hogy Trianon nemzetvágóhídján nem született sem igazságos, sem tartós béke. Már kezdjük megérte ni, hogy Hirosima és Nagaszaki égőáldozatainak sorsában alighanem az egész emberiségnek osztoznia kell előbb - utóbb.

Csak most, azaz késön, kezdünk gondolkodni azon, miért kellett Európa népeinek két világháborút megvívniuk egymás ellen? Majd - miután elsírták könnyeiket, eltemették halottaikat, eltakarították a romokat, újjáépítették országaikat - miért kell hatvanhét évi béke után nélkülözniük, a jövőtől rettegniük? Az ok: lelki vakság, ill. közöny - a zsidóság irányában.

A "náci" Németország elleni háború széles spektrumban pusztított. A szövetségesek, abszolut erőfölényük révén, legyőztek egy hadsereget, amely a különb volt mint az övék. Szétzuztak egy katonai ipari komplexumot, amelynek technikai szintje magasabb volt az övékénél. Leromboltak egy gazdasági rendszert amely a háború legvégéig gondoskodni tudott az ország és a front szükségleteiről, azaz nem döfte hátba a frontot [dolchstoss], mint az első világháboru idejénh történt. Felszámoltak egy nemzeti szocialista rendszert, amely az utolsó töltényig képes volt polgárairól gondoskodni (lakás, élelmezés, szociális, egészségügyi ellátás, stb.), amely védte - támogatta a családot, ezáltal megoldotta a nemzetfenntartó népszaporodás, azaz a nemzeti továbbélés problémáját. Elpusztították azt a "diktatúrát", amely mindezt megtervezte, kiépítette és működtette. Végül kiírtottak egy ideológiát, amely nyíltan a nemzeti szocializmust és a fajelméletet hirdette.

És mi jött mindezek helyébe? Hát a demokrácia, pontosabban szólva a judeo-demokrácia. És most lássuk, mit nyújtott mindezekért cserébe a 67 békeév alatt?

Mondják, a XX század Amerika évszázada. Ez igaz... Mint ahogy az is, hogy Amerikát a Wall Street uralja, azt meg a

 

 

 

 

 

  

 

 

 

zsidók, a pénz mágusai. Nos ennek ellenére, vagy éppen ezért, az amerikai gazdaság folytonosan a ciklikus válság állapotában van, amelyek révén a lakossági jövedelmek is "ingadoznak". A fenti diagram tanulsága szerint a jövedelmek 2010-re béka segge alatti zónát jelölő vörös vonal alá süllyedtek. Ebből többféle következtetés adódik.

A cikk közzététele után érkezett!!!
A You Tube-ra feltett
videoclipen látható, hallható, ill olvasható, hogy "az USA 65 ezer milliárd (65.000.000.000.000) dolláros államadóssága meghaladja az egész bolygónk GDP-jét!" Nos, itt megállt az eszem. Ha újraindul - szólok!

Izrael helyzete a saját hibájából (!) lassan tarthatatlanná válik. Ebből a helyzetből a világ társadalmi, gazdasági rendjét és békéjét veszélyeztető módon szeretne kimászni. Ennek során beveti az uralma alá hajtott Amerika teljes eszköztá rát is.

Amerika két alkalommal sodródott világháborúba, mindkét alkalommal kiprovokált megtámadtatása ürügyén. Az ürügyet az első világháborúba való belépéshez a csaliként használt Lusitania elsüllyesztése, a másodikhoz pedig a védtelenül szendergő Pearl Harbour megtámadása szolgáltatta. A  Zsidó Amerika világméretű katonai beavatkozá sainak jogalapját pedig a World Trade Center [Oszama Bin Ladenre fogott] "házilagos" felrobbantása teremtette meg.

Ilyen előzmények után az ember kiváncsivá válik, mi lesz a következő ürűgy, azaz a casus belli? Azt hiszem tíz ember közül legalább nyolc Iránra tippelne. Ezen a fonalon haladok tehát tovább.

Érdekes eredményre vezet már az elején Irán és Izrael "történelmi priuszának" összehasonlítása.

Az ókor perzsa állam háborúzott és hóditgatott is idönként, de a középkori és főleg az újkori Irán politikai priusza úgyszólván makulátlan. Legutolsó háborúja védekező háború volt. [Irak 1980. szeptember 22-én hadüzenet nélkül, megelőző légicsapásokkal támadta meg Iránt, majd benyomult a forradalomtól meggyengített ország területére. Iránnak sikerült viszonylag gyorsan újjászerveznie hadseregét, és az Irak által elfoglalt területeket 1982 nyarára visszafoglalta. A háború következő hat éve lényegében állóháború volt, amely módszereit tekintve az első világháborúra hasonlított a legjobban.] [Wikipédia] Ezért nevezik ezt a háborút teljes joggal joggal [kikényszerített háborúnak (جنگ تحمیلی, Jang-e-tahmīlī) és Szent Védekezésnek (دفاع مقدس, Defā'-e-moghaddas),] [Wikipédia]

Ezzel szemben a "modern" Izrael története, az egész arab világ tervezett leigázásának jegyében, a szomszédos államok és saját palesztin lakossága elleni könyörtelen, népírtó háborúk története. Amerika e küzdelmekben az állandó tettestárs szerepét játssza.

Csakhogy mára radikálisan megváltoztak a gazdasági, politikai és katonai erőviszonyok. Üres kamrának pedig bolond a gazdasszonya. Amerika, a córesz okán, elhalasztja a közös izraeli - amerikai védelmi hadgyakorlatokat és jelentős létszámleépítést tervez a hadseregnél. Az Irak ellen viselt háború csillagászati költségeinek sarokszámait nagyjából ismerjük. Nyilván sokba kóstál az afganisztáni háború is. Ezért is áll kifelé onnan Amerika szekere rúdja. Ráadásul beláthatatlan következményekkel fenyeget a nukleáris nagyhatalom Pakisztán fokozódó ingerültsége a felségterü letén végrehajtott amerikai katonai akciók miatt.

Képzeljük el, mennyibe kerülne egy Irán elleni háború... Az olajembargó olcsóbb megoldásnak látszik, főleg úgy hogy a készséges európa-vérebet is ráuszítják arra az Iránra, amely Európának semmit sem vétett, sőt állandó és fontos kereskedelmi partnere, különös tekintettel az olajszállításokra.

Aztán gondoljunk arra, hogy Izrael és Zsidó Amerika embargói milyen gyorsan kiterjednek a gyógyszerek és élelmisze rek bevitelének tilalmára is. Irakban ötszázezer kisgyermek pusztult el az éhezés és a gyógyszerhiány következtében. Nem kevésbé drámai "kicsiben" a Gázai Övezet helyzete sem.

Mindezt tudnia kellett a gyalázatos EU-nak is, amikor csatlakozott az Irán elleni embargóhoz, ill. tagállamaira kötelezően elrendelte azt. Megtetézve a bank embargóval, azaz a [jogos] iráni követelések befagyasztásával. Olajat nem vásárolni, ez egy dolog. A befagyasztás azonban tipikus gengszter akció, amely vért kiván.

Aztán lesz ennek az embargónak valami eredménye? Naná, már van is!

Kina ellenzi az embargót és óriás-tankereket indított az iráni kikötőkbe. Még határozottabb, előre mutatóbb India reagálá sa. Az embargót szintén ellenzi. Folytatja a kereskedést Iránnal. És ami a lényeg: az elszámolásnál kikapcsolta a dollárt és aranyban fizet! Felmérhetetlen jelentőségü lépés ez. Korábban abban reménykedtem, hogy a BRIC csoport országai bevezetik a Jüan alapu nemzetközi valutát egymás közötti ügyleteikben. Kina azonban maga is lepaktált az IMF-el és a terv egyelőre (?) füstbe ment. Dehát India sem kis hal a népek óceánjában a maga 1.1 milliárdnyi népességével és azon kivül atom nagyha talom is.

Irán európai üzleti partnerei máris kongatják a vészharangot. Az olasz olajfinomitó lobby vezetője máris bejelentette, hogy kb. 70 olajfinomítót kell bezárni, ha velóban leáll az iráni olajimport. Márpedig úgy néz ki, leáll. Vajon mit fognak gondolni, ill. cselekedni az utcára tett munkások? Béketűrőbbek lesznek, mint görög sorstársa ik? Aligha.

Máris nyilvánvaló, a gaz Európa az amúgyis mélyülő recessziót szemrebbenés nélkül tovább mélyíti, ha ezt parancsolja Izrael.

Az igazi poén azonban nem ez, hanem Irán válaszlépései az EU irányában. Irán ugyanis ellen embargót kiván életbe léptetni az Európai Unió ellen. A törvényhozás [Madzslisz] arra készül, hogy leállítja az Olaszországba, Spanyolor szágba és Görögországba irányuló olajexportot. Pontosan azokról a "gyenge hiénákról" van szó, akik máról holnapra tengődnek az IMF infúzióra kötve. Könnyű elképzelni, hogy e három kódis mennyiért kap a világpiacon olajat, ha kiszáradnak a tartályaik és helyettes beszállítót kezdenek keresgélni.

Ez azt jelenti, hogy a hitvány EU sajátmaga és tagállamai stabilitását is képes kockára tenni, ha zsidó urai így kivánják.

További kérdés, hogy egy ilyen rohadt hatalomnak milyen erkölcsi összetartó ereje van. Semmilyen. Dehát az EU-t nem is a népek "szeretete" tartja össze, hanem az adósrabszolgaság, amelyre a "nemzetállamok" jutottak.

A mi sorsunk pedig a pénzügyi labirintusban futkosni, hogy néhány százaléknyit letornázhassunk az államadós ságunkból és a folyó mérleghiányunkból. Igenám, de minket nem egyenlő mércével mérnek, mert bár egyenlők vagyunk, az állatfarmon vannak még nálunk egyenlőbbek is. Megint egy grafikon.

 

 

 

 

 

  

 

Amint az ábra mutatja, a magyar államadósság a GDP százalékában kifejezve igen előkelő zónában van. Azt pedig nem vagyok képes belátni, hogy a folyó mérleghiány esetében néhány százaléknyi, vagy csak tizedszázaléknyi eltérés [felfelé] miért okoz magyar, EU, vagy pláne világtragédiát?

Persze ott vannak a hitelminősítők. A Standard & Poor' s ellen pl. ügyészségi vizsgálat folyik, mert kiváló minősítést adott annak Lehman Brothers bankháznak amelynek csalárd csődjével 2008-as világ-hitelválság kirobbant, amely a minősítést követő napon csődbe ment...

Ennek a mocskos kompániának a neve felmerült már korábban is egy vállalati csődsorozat kapcsán, amelyet akkor az Enron neve fémjelzett. Az Enron botrány kapcsán már napvilágra került, hogy a csődöt csak a auditáló cégek segitségével sikerült évekig titkolni, a vállalati mérlegek meghamisítása révén. Az Enron esetében a Deloitte Touche volt ez a cég, amely vígan auditál ma is, Magyarországon is. Tessenek csak a nevet beütni a Google keresőbe. A minősítők akkor is arra hivatkoztak, amire most, hogy a piacon versenyhelyzet van és az a cég kap megrendelést, ill. maradhat a felszinen, amely "megértő" üzleti partnereivel szemben. Hogy e cégek garázdálkodása miatt dögrovásra kerülnek egész országok is, kit érdekel? Hát a pénzügyi háttérhatalmat érdekli, minthogy e cégek segítik nemzetközi pénzügyi manipulációiban.

* * *

És most ugorjunk egyet Európa és saját kilátásaink latolgatása végett.

Nyilván ismerik tisztelt olvasóim egy új földrész nevét, "Eurisztánét". E néven emlegetik azt a jelenséget, amelyről az
Új Exodus címú zsidó teológiai és hitéleti folyóirat internetes kiadásában már 2005-ben ezt írták "
Európában 15 millió arab és muszlim él – többségük szavazati joggal. A bevándorló családokban háromszor annyi gyermek születik, mint az európaiakéban, így például Brüsszelben a leggyakoribb fiúnév a Mohamed. Minden európai zsidóra hét arab jut, és sokan ezt összekapcsolják az Izrael-ellenesség erősödésével. A legtöbb európai úgy gondolja, hogy Izrael veszélyezteti legjobban a világbékét." És mi van azóta? A helyzet azóta változott, de nem Európa és főleg nem Izrael javára.

Ami engem illet, már korábban észrevettem, hogy az "őrült" Hitler mennyire előrelátó volt a "nácizmus" és az Iszlám viszonyának megítélésében. Egy blogot írtam erről "Egy őrült politikai végrendelete" cimmel. 

[E cikk folytatása csak akkor igazán érthető, ha a tisztelt olvasó elolvassa a blogot, amelyről elérhetö a politikai végrendelet is. Ha nem, itt abbahagyható...]

A blog - Hitler politikai végrendeletéből - az alábbi idézetet (is) tartalmazza.
"Németország azok közt a népek közt fogja legmegbízhatóbb barátait megtalálni, akik lényükben immunisak a zsidó méregre. Meg vagyok róla győződve, hogy a japánok, a kínaiak és az iszlám népei (!) mindig közelebb fognak hozzánk állni, mint teszem azt Franciaország, és ez a köztünk levő vérrokonság ellené re [lesz így]. A szerencsétlenség azt akarta, hogy Franciaország az évszázadok folyamán deformálódott, és vezető erői a zsidó lélek áldozataivá lettek. Ez már olyan mértékű, hogy nem lehet visszacsi nálni. Franciaország arra van ítélve, hogy a zsidók politikáját gyakorolja." Hitler azt nem láthatta, rémálmaiban sem jelent meg, hogy halála után szeretett Németországa az elzsidósodásban utoléri, sőt messze megelőzi Franciaországot. Persze nem láthatta a német földön emelkedő mecseteket (moshé), bennük a Mekka irányába imádkozó százerekkel, nem hallhatta a karcsú minaretekből a müezzinek énekét. De ezek a zsidó méregre immunis népközösségek ma már az európai és a német valóság szerves részei.

Most pedig térjünk vissza a cikk címére és Spenglerre.

Az emberi társadalmak [legalábbis egy részük] kultúra teremtőkké válnak. A kultúra felvirágzik és amikor fonnyadni kezd civilizáció lesz belőle. Ennek a folyamatnak velejárója a kiterjeszkedés, amit Spengler hol imperializmusnak, hol expanziónak nevez. Ez utóbbiról azt állapítja meg, hogy "Az expanzív tendencia valami démoni és rettenetes végzet, ami e késői kor világvárosokban élő emberét megragadja, szolgálatába kényszeríti és felhasználja, akár akarja, akár nem, akár tudja, akár nem."  ["A Nyugat alkonya" 77. old.] A világhabzsoló Amerika az expanzív tendencia különösen ijesztő példája. Azért, mert ezt a civilizációt egy olyan szörny lovagolja, a cionizmus képében, amelynek nem volt igazi kultúrája és amelynek ösztönvallása a nem ember nemzsidók leigázását hirdeti. Ez a spengleri "rettenetes végzet", amely időről - időre lesujt a zsidókra pogromok, üldözések formájában. A veszélyt növeli a globalizáció, amit a tőkének köszönhetünk és amely a társadalmi tudatosságot is globalizálja, nem kivánt kockázatokat és mellékhatásokat kapcsolva a folyamathoz.

Ez vonatkozik a zsidóság igazi szerepének megismerésére is a gazdasági, társadalmi és szellemi folyamatokban.

Egyre világosabbá, egyetemesebbé válik az a felismerés, hogy a mai Nyugat civilizációja javíthatatlanul elzsidósodott. Azt egy olyan új civilizáció fogja felváltani amely - nemzetállamok kereteiben - szociális, azaz sterilen zsidómentes, alapokon építkezik. Az új világ civilizáció tehát mentes lesz a zsidó "diaszpóráktól". A földön ma élő több mint hatmilliárd embernek egy közös gondja marad: a világ valamely pontján úgy elhelyezni tizenötmillió embert, hogy független nemzeti államot alkotva, beteljesíthesse Herzl nagy álmát és egyszersmindenkorra megszüntesse az antiszemitizmust.

Spengler 1918-ban adta ki először korszakos nagy művét. Ma már látjuk, mit nem látott előre. A kultúrá(k)ról írja. "Amikor eléri célját ... hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek - civilizáció lesz belőle ... S e civilizáció, mint valami viharvert faóriás az őserdőben még évszázadokon, vagy évezredeken át meresztheti ily módon korhadt ágait az ég felé; ez a helyzet Kínával, Indiával és az iszlám világgal." [Id. mü 188.old.]

Hogy mit nem látott világosan? Hát a népek [fajok] megújulási képességét. Mert mit látunk napjainkban? Épp Kína, India és főleg az Iszlám megújulását, amely új kultúrákat teremt. Ennél a pontnál kell beugrania egy fogalomnak: reneszánsz.
"A reneszánsz (francia renaissance, olasz rinascimento, jelentése magyarul: újjászületés) a képzőművészetben 1420 körül alakult ki Firenzében, majd átterjedt egész Itáliára. Az Alpoktól északra fekvő európai területeken majd csak 1500 után terjedt el. A reneszánsz megjelölés a XIX. században keletkezett, elsősorban az 'ókori klasszikus szövegek, ismeretek és ezek hasznosításának művészeti és tudományos újra felfedezésére utal'. Másodsorban ezeknek a szellemi tevékenységeknek az eredményeként az európai kulturális élet általánosságban vett újjászületését is jelöli." [Wikipédia]

Ebben a mogyoróhéjban a következők foglaltatnak benne. A Római Birodalmat az expanzió és a kereszténység (!) tönkretették. Összeomlott. Romjai maguk alá temették a hellenisztikus ókori kultúrát is. Európa sötét középkora következett. A gondolkodók az antik kultúra újrafelfedezésében látták egy emberibb jövő felépítésének lehetőségét. A Római Katolikus Egyház úgy kivánta támogatni az ujjászületést, hogy Krisztus gyilkosait nem veszi be a játékba. Mivel ez sehogy sem akart sikerülni felállitották a Szent Inkvizíciót, megteltek a kinzókamrák és fellángoltak a máglyák.

Ez is csak ideiglenes [mindössze néhány évszázadig szuperáló] megoldásnak bizonyult. A zsidóságnak a "szabad ság - egyenlőség - testvériség" jegyében sikerült megdöntenie, ill. úgy meggyengítenie az európai monarchiákat, megszelidítenie a harcos egyházat, hogy azok végülis kénytelenek voltak emancipálni őket. Ezzel Európa, majd az egész világ, rálépett arra a végzetes útra, amely mostantól járhatatlan Európa, ill. a világ népei számára.

Ez jelenti [a mai értelemben vett] Európa végét is.

2012.01.29

Sz. Gy.

 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

 2012.01.29

 Ny. Tamás

Az elemzés korrekt, Gyula bátyám!
Egy becsületes, konzervatív, magyar emberből más nem is jöhet ki, és kb. 10 éve stabilan tartod ezt a kritikai színvonaladat, mely még a 80. életévedre sem erőtlenedik el - ez mindenképpen dicséretre méltó, sőt igencsak ritka kincs, nézve a magyar értelmiség 60 év feletti korosztályának tömeges elbutulását.
Ha megengeded, akkor viszont most egy kicsit továbblépnék, és arra utalnék, hogy a történelmi-társadalmi elemzéseknek vannak olyan szintje(i) is, mely(ek) még a mai magyar konzervatív, nemzetféltő értelmiségiek számára is TELJESEN ismeretlenek!
Jóllehet ez nem elsősorban az ő hibájuk, mert ahhoz olykor teljesen más képességek is kellenek, túl mutatva az egyszerű intellektuális képességeken.
Itt a spiritualitásra gondolok elsősorban, amelynek ELTŰNÉSE a magyar szellemi életből, pontosan 1000 éve, Géza-István idején, determinálta az egész utána következő non-stop magyar nemzeti tragédiákat!
Egy kis magyarázat ehhez. A néprajzosok, kultúrantropológusok  számára közhely, hogy minden civilizáció ELŐTTI nép vagy törzs lelki-szellemi összetartozásának ÉS STABILITÁSÁNAK a kulcsa az adott közösség, sámánja, mágusa, varázslója stb. Ők univerzális emberekként egyszerre voltak gyógyítók, tanítók és a törzs szellemi vezetői, azaz RENDELKEZTEK OLYAN az INTELLEKTUALITÁSON TÚL MUTATÓ SZELLEMI KÉPESSÉGEKKEL, MELYEKKEL FENN LEHETETT TARTANI ÉRZELMI-GONDOLATI ÉS ANYAGI SZINTEN IS AZ ADOTT KÖZÖSSÉGET.
Éppen ezért, amikor a sötét erők az utóbbi 5000 évben bárhol is elhatározták, hogy egy népet meghódítanak, először is adott közösség szellemi vezetőit vadászták le, hogy a maradék közösségből tehetetlen tömeg legyen, aminek következtében a nép egy része rabszolgává lett, a nem hasznosítható része pedig a szemétdombra került (Lásd : István törvényeitől az MSZP-Fidesz adó- és szociálpolitikájáig )
Ezt történt a gallokkal a Római Birodalom idején, vagy a germánokkal a Római Birodalom után, ahol már a judeo-kereszténység volt a sötétség kezében a leggyilkosabb fegyver minden más, régi hitért ragaszkodó néppel szemben.
És ezt történt SOKADJÁRA Géza-István idején a Kárpát-medencében élő hun-magyar népekkel is - azért sokadjára, mert valójában már Tiberius idejében, mikor megkezdődött Pannónia elfoglalása, az itt élő hun népek már akkor  megtapasztalhatták a dicső római civilizációt áldásait (pl. a római jog bevezetését, amikor is egy olyan IDEGEN személy ítélkezik egy másik személy felett, amelyhez NEM KÖTI NEMZETTSÉGI KÖTELÉK, ÉS EZÉRT ELEVE NEM TUDJA OBJEKTÍVEN MEGÍTÉLNI SEM A HELYZETET, SEM AZ ADOTT SZEMÉLYT! - ez a lelketlen alapállás minden szakrális alapon lévő kultúrában teljes képtelenségnek tűnt.)
De ugyanez volt a helyzet az Avar Birodalom idején is (565-800), amely nem csak egy óriási fehér folt még most is a történelmi tankönyvekben, hanem ennek a Birodalomnak a titkairól még a középkori krónikások sem írhattak!
De szabad-e azért megkérdezni, hogy hogyan állhatott fel majd\' 250 évig ( az egész USA nem létezik addig ) Európa közepén egy kb. 2 millió négyzetkilométeres birodalom (az akkori világ LEGNAGYOBB birodalma!), mely magában foglalta az egész Balkánt, az egész Kárpát-medencét, az egész Ausztriát (Tirolt kivéve), az egész Morvaországot, egész Sziléziát, az egész mai Ukrajnát? Melyet aztán csak 792-799 között Nagy Károly és a fia 7 év folyamatos háborúival és az egész Nyugat-Európa minden katonai erejének átcsoportosításával sem tudott az utolsó pillanatig elfoglalni? A 15 nyugati avar gyűrű ugyanis bevehetetlen volt!
Ki tud ma erről? Ki tud a hun-magyarság IGAZI honvédő harcairól? Tehát mondjuk nem az egri csillagokról, AHOL A HUN-MAGYAR NÉPEK EGYMÁST GYILKOLTÁK A Habsburgok legnagyobb elégedettségére!
Nos, senki sem tud semmit, mert a judeo-keresztény látásmód már Géza-István idejében elvette az eszét a nemzeti értelmiségnek, ezért HELYES TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE SEM LEHET NEKI! Ezért mindent, amit ma láthat, azt csak egy sémi-indogermán történelmi és társadalmi személetmódon keresztül láthat - amely viszont NEM MAGYAR!
Mert mi lenne, ha itt és most TUDATOSULNA a mai magyar értelmiségnél csak az utóbbi 1500 év VALÓDI hun-magyar történelme? Milyen megvilágításban látná az, bármilyen eseményt is? Pl. a "tatárjárást"?
Mert akkor hogyan értékelné azt a tényt, hogy 1235-ben, IV. Béla trónra lépésekor, Bélának a Mongol Birodalom követei SZÖVETSÉGET AJÁNLOTTAK FEL, mivel MINDIG IS HUN TESTVÉRNÉPNEK TEKINTETTEK BENNÜNKET, AKI CSAK TAKTIKAI OKOKBÓL VETTE FEL A KERESZTÉNYSÉGET! Ugyanakkor Bélával közölték azt is, hogy a Mongol Birodalom stratégia céljai ugyanazok, mint amilyenek 800 évvel korábban Attilának és Buda fősámánnak voltak, azaz EGÉSZ NYUGAT-EURÓPÁT ELFOGLALNI, mivel addig NEM LESZ BÉKE A VILÁGON, AMÍG A HUN NÉPEK LEGNAGYOBB ELLENSÉGEINEK ITT KATONAI-GAZDASÁGI HATALMUK VAN. (Hogy hívnánk ezt mai kifejezéssel? Az atlantisták voltak mindig a magyarság legnagyobb ellenfelei - lásd : a középkori egyház vagy a mai "magyar" politikai elit stb.)
És mivel IV. Béla hosszú vívódás után megtagadta az együttműködést, lásd a következményeket!
De ugyanez történt az Oszmán Birodalom idején is, amely SZINTÉN ÓRIÁSI SEGÍTSÉG LEHETETT VOLNA A MAGYAR NÉPNEK (mivel a törökök stratégiai céljai természetesen megegyeztek az Mongol Birodalméval)ha különböző judeo-keresztény uszítók, fizetett vatikáni ügynökök nem provokálják ki a háborút a két testvér nép között!
És most, ILYEN SZEMÉLETŰ ALAPOK UTÁN, nézzük meg a mai politikai helyzet VALÓDI OKAIT!
Sztálin halála (pontosabban megmérgezése), 1953 után a legfőbb elit MÁR DÖNTÖTT A SZOVJETUNIÓ FELBOMLASZTÁSÁNAK A LEHETŐSÉGÉRŐL!
Miért ilyen korán? Azért, mert már a megalakuló Szovjetuniónak is csak egyetlen célja volt : egy TOTÁLIS VILÁGHÁBORÚ KIPROVOKÁLÁSA. Annk a kb. 2 MILLIÓ "nem-orosznak", aki fenntartotta 1917-53 között a terrort az orosz nép felett, egyre gyengültek a pozíciói a hadseregen belül is, és egyre inkább a "nemzetiek" foglalták el a pozíciókat. Ez viszont megengedhetetlen volt számukra - az ugyanis, hogy a Szovjetunió visszaalakuljon Orosz Birodalommá, csak sokkal nagyobb hadipotenciállal! - Ez az egyik!
A másik szempont viszont ENNÉL SOKKAL LÉNYEGESEBB : SZOVJETUNIÓ AZ EGYKORI HUN-MONGOL BIRODALOM TÖRZSTERÜLETÉN VOLT! Melyen még akkor is több, mint az 50%-ot tett ki a hun, bár eloroszosodott népek aránya! TEHÁT EGY ATLANTI ÉRDEKKÖRTŐL (mármint a judeo-kommunizmusról ) LEVÁLÓ ÖNÁLLÓ OROSZ BIRODALOM HALÁLOS FENYEGETÉST JELENTETT VOLNA AZ EGÉSZ CIONKAPITALISTA VILÁGRENDRE!
Nos, az önállósodás végül megtörtént, de nem úgy, és nem olyan vezetőkkel, amely azonnali fenyegetést jelentene az atlantizmusra.
De úgy néz ki, hogy ez most változhat, mivel HA OROSZORSZÁG ÉS KÍNA ÖSSZEFOG - EZ A KULCS UGYANIS - MI IS? AZ EGYKORI HUN BIRODALMI TERÜLETEK ÚJBÓLI ÖSSZEFOGÁSA (Kína is a Birodalom része volt) ÉS EHHEZ MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA, AKKOR EGY ÚJ VILÁGFORRADALMAT INDÍTHAT EL EZ AZ ÖSSZEFOGÁS, AMELY HALÁLOS CSAPÁST MÉRHET A KORRUPT NYUGATI VILÁGRENDRE! Ny.Tamás 
Válasz. A hozzászólás több témát érint és nem  mindben vagyok "illetékes". A kelták és papjaik a druidák tragédiáját ismerem. Írtam is róluk. Ők valóban tudtak sokmindent, ami lehetővé tette, hogy "kozmikus civilizácót" tartsanak fent olyan ismeretek szintjén, amelyek máig sem  meghaladottak. Azt is tudom, hogy a piramisok elsősorban szellemi alkotások, nem csupán a mernöki, de társadalomszervezési, lélekteni teljesitmények is. A külső és belső hódításoknak valóban első dolga a társadalom tudathordozóinak elpusztítása. A tömeg engedelmes csordaként viselkedik ezután. A szellemtudományokban valóban nem vagyok jártas. Az antropozófiába próbált valaki bevezetni,de Rudolf Steiner eszméi nem nyerték el tetszésemet.  
Úgy tünik, Kína és Oroszország valóban szembeszegülnek azzal, amit a Zsidó Amerika képvisel. Az orosz opcióról ugyancsak írtam.
Nagy örömömre szolgál, hogy tőled és mástól cikkírás közben kapok adatokat tippeket. Segitséggel egész jó dolgokat lehet összehozni. Sz. Gy.

 2

2012.01.30

 Gyöngyösi Zoltán

Lenyűgözően alapos írás, bár nem kevés átfogó ismeretet igényel az olvasótól.
Említhető, hogy azért Hitler megtapasztalhatta weimar elszabadult zsidóságát, kik Németországot minden bizonnyal a földi paradicsommal azonosították! Ezt a kétes-értékű, a magyarságra tragikus élményt, Horthy Magyarországában is átélhették, a háború utolsó időszakáig, mikor is az a mondás járta a zsidóság körében, hogy addig, míg Horthy a Goldbergerrel kártyázik, (bridzs-partnere volt), nincs mit félni, ami meg is felelt a valóságnak. Horthy Júdás-jutalma nem maradt el, a tisztes polgári jólétet Chorinék biztosították Estorilban…
A családi rokonság kapcsán emlékezek meg a korábbi időszak nagy magyarjáról, a zsidó Báró Kornfeld Zsigmondról, ki, kb. 35 éves korában indult el Prágából Bécsbe, de mint a magyar főrendi ház tagja hunyt el.
Szédületes karrierjét nyilván zsidóságának, s azon belül is, annak köszönheti, hogy a Rothschild-csoport bizalmi embere volt, amint azt a Zsidó Lexikon is elismeri… Nos, áldásos tevékenységük, mára már igazán kiteljesedett… Gyöngyösi Zoltán 

 3

 2012.01.30

 Cezarfi

Ezt a problémát vajon hogyan tudják majd megoldani? Háborúval, patkányméreggel, vagy a fiatalok képesek lesznek fellázadni és tenni valamit? Néhány európai statisztikai adat a 16-24 éves korosztály munanélkûliségi arányszámáról: Görögország 30.7%, Portugália 46.6%, Spanyolország 51.4%.
www.zerohedge.com/news/europes-scariest-chart Cezarfi

 4

 2012.01.31

 Cezarfi

Mégegy vizuális ilusztráció:
demonocracy.info/infographics/eu/debt_piigs/debt_piigs.html
Egy 13 sávos autópályán 3 kilométer hosszú lenne az a teherautókaraván (szorosan, ûtközô ûtközôhöz nyomva)amin elférne az a €2.91 trilliós adósságot képviselô, 100 eurós bakjegyekbôl felbálázott pénzösszeg, ami megfelelne a PIIGS országok és állampolgárainak jelenlegi tartozásának.
cezarfi

 5

 2012.01.31

 Ny. Tamás

Hogy hogyan tudják majd megoldani, kedves Cesarfi?
Régi tudattal, azaz régi hitrendszerrel sehogy, mivel a probléma keletkezésének és elviselhetetlenné fokozódásának ÉPP EZ VOLT az oka!
És bár mai radikális társadalomkritika célkeresztjében - teljes joggal - az emberiségre rátelepült élősködők állnak, de azt azért még megjegyezném, hogy egy élősködő CSAK AKKOR TUD TARTÓSAN RÁTELEPÜLNI EGY GAZDA SZEMÉLYRE/ÉLŐLÉNYRE, HA AZ ÉLETMÓDJÁBAN/GONDOLKOZÁSÁBAN IS ELPISZKOLÓDIK!
Ez az ELSŐ tehát! Minden más EZUTÁN következik! - Mi is?
Az ugyanis, hogy a gazdaszervezet BELÁSSA, hogy esetleg évszázadok/évezredek alatt olyan helytelen gondolatformákat éltetett, amellyel automatikusan kiszolgáltatta magát az élősködőknek!
És mikor jönne el ennek az ideje, ha nem éppen 2012-ben? Mármint az évezredes mentális rögeszmék összeomlása!
Mert MIK azok az alapvető mentális rögeszmék, amelyek eddig fogva tartották az emberiséget?
Például az is, HOGY A MEGÉLHETÉSÉRT KEMÉNYEN DOLGOZNI KELL, AMINEK A LEHETŐSÉGÉT EGY ELIT BIZTOSÍTJA SZÁMÁRA, TERMÉSZETESEN CSAK ANNYI PÉNZÉRT NAGY KEGYESEN, AMI MAX. A BIOLÓGIAI FENNMARADÁSHOZ SZÜKSÉGES. És a világméretű lázongás most ÉPP AZÉRT van, mert az elit már ezt a \"kegyét\" is visszavonta, azaz gyakorlatig éhhalálra ítélte az egész emberiséget!
Pedig de jó lett volna - most már igencsak látszik -, hogy ez az \"ébredés\" nem most következett volna be, hanem mondjuk a nyolcvanas években!
Jóllehet magam ezt már akkor is éreztem és láttam - azt ugyanis, hogy milyen nevetséges volt már úgy 1988 ősze táján is, mikor Bíró Zoltán meg Székelyhidi Ágoston jött le a Kossuth-egyetemre és szenvtelen arccal ( hogy a forradalmi ifjúságot még véletlenül se hassa meg! ) valami demokratizálásról kezdtek el fecsegni.
Mi akkor, forradalmi ifjak, pedig az első öt perc után kijöttünk és jót röhögtünk rajtuk, hiszen mindenki tudta akkor is, hogy ők csak Pozsgay és mögötte álló nagy taktikus, Aczél engedélyével fecseghetnek!
Nos, akkor, 1988-ban, mint huszonéves ifjak, MÁR AKKOR TISZTÁBAN VOLTUNK, HOGY ÁTVERNEK BENNÜNKET, akkor hogyan lehetséges, hogy a tisztelt "nemzeti elitünk" 2006-ig várt arra egy kicsit felemelje a fenekét? - Hogy utána visszahuppanjon.
Nyilván azért, mert az úgynevezett "nemzeti elitünk" is a fent említett Aczél Gyuri bácsi varászlókalapjából bújt ki már évtizedekkel korábban!
Elég csak rátekinteni pl. az 1987-es Lakiteleki találkozó névsorára, máris megtaláljuk azokat a kulcsfigurákat, akik mai napig nemzeti retorikával szédítik a magyar népet! Sőt, azóta hogy-hogy nem MINDENKI a Fidesz fő-popsinyalói és ideológusai lettek : Lezsák, Csurka, Csoóri, Pozsgay, Czakó Gábor stb.
Még azért azt is meg kell említeni, hogy a Fidesz következő nagy értelmiségi lenyúlása 2002-ben volt, mikor is a mesterségesen elvesztett választása után, hogy-hogy nem gomba módra kezdek elszaporodni a "nemzeti lapok" és az elektronikus médiában is megjelentek olyan "nemzeti megmondó emberek", mint a sok "ősma gyar származású\" Kőrösi-Lakatos, Tőke-Drábik, Dobos Attila, Toroczkai ( vajh\' hogyan is lehetett egy akkor 24 éves takony gyereknek saját lapja? ), aztán Lovas-Bayer-Bencsik Sajtóklubos triász stb.
Mert akkor, 2002-tól ment igazán Orbán istenítése, aki természetesen Szent István és Rákóczi Ferenc inkarnációja is egy személyben. 2003-tól pedig Lovas István minden sajtóklubot azzal kezdett, hogy hány nap van még a magyarság feltámadásáig, azaz 2oo6-os választásokig, mikor is Orbán győzelmével végre a magyarság is a mennybe megy.
Nos, sokan, különböző időpontokban, de kezdtek már átlátni ezen a színjátékon, a nép áltatásán, miközben épp a nép ment tönkre, lett egyre kiszolgáltatottabb és kisemmizettebb nap mint nap.
Ezért tartom tiszteletre méltónak, amit most Borbély József "kormányzóként" csinál, akármilyen viccesnek tűnik ez hagyományos nemzeti-konzervatív szempontból is.
Ő legalább elkezdett valamit, minden logika és hagyományos politikai sablon nélkül, és ráadásul kemény támogatói magja van! - Kikből is?
Azokból a kőkemény Bács megyei nem-idegen szívű vállalkozói rétegből, akik már a kilencvenes években megtapasztalhatták, hogy mi a politikai maffia! (És nem csak fecsegnek róla, mint Kőrösi)
Ők ugyan már mit veszíthetnek? EZÉRT van bátorságuk végre az asztalra csapni, és minden végtelen álnemzeti szájkarate után még akár a pozitív változás egyik motorja is lehetnek, minden média elhallgattatásuk ellenére is! Ny. Tamás

 6

 2011.02.01

Cezarfi

 Az 5. sz. Hozzászóláshoz:
Azzal teljesen egyetértek, hogy tettekre van szûkség (már régóta), de a tetteknek valamilyen stratégia szerint kellene történnie, valamilyen valós cél érdekében. Én személyesen úgy vélem, hogy a történelem során, Vajk/István puccsszerû hatalomátvétele után a királyi hatalom a kûlföldi szerencselovagokra/hittérítôkre alapult. Az addigi magyar társadalmi rend feszámoltatott és vérrel vassal bevezették a feudalizmust, ahol a nemesi osztály jórészt a kûlföldi lovagokból szervezôdött. (A kûlföldi származás nem lenne ok önmagában ellentétre, hisz az aradi 13-ból is 9-nek kûlföldi neve volt. A közösséghez való viszony ami számít. )
Azóta a nemzet rétegezôdése egyre jobban élezôdött. Az ebbôl származó belsô viszályok eddig csak rombolták a nemzetet. Azt hiszem a rangkórság több kárt okozott eddig, mint az ellenség. Vegyûk csak pl. az angol nyelvet, amiben van mr., lord és mylord megszólítás, míg a magyarban a tekintetestôl a kegyelmesig ennél jóval több létezett és érzelmileg még mindíg létezik, sokan még mindíg jobban érzik magukat, ha kissé "von oben” tudják szemlélni honfitársaikat. Ezen még II. Mátyás és követôi sem tudtak változtatni. A régi titulusok helyébe jöttek a nagyságos elvtársak. Most attól félek, hogy a megváltást a volt nemesi társadalomhoz való visszatérés sem képes meghozni, hisz nem tudja mindenki egyformán otthon érezni magát benne. Olyan mint ha vissza kellene térni egy zsákutcába, hogy megtaláljuk a kivezetô utat.
Majdnem 100 évvel korábban Hitler így látta. Aztán, hogy az egész meg lett torpedózva, az egy másik ”story”
”Az osztállyá tömörült rendeknek a népközösségbe vagy az államalakulatba való bekapcsolása nem jelenti a magasabb osztályok lefokozását, hanem az alacsonyabb osztályok színvonalának emelését.
Olyan mozgalomnak, amely a német munkást becsületes módon vissza akarja adni nemzetének, és ki akarja szakítani a nemzetközi õrületbõl, annak a legélesebben kell szembefordulnia különösen a vállalkozó körökben uralkodó ama felfogással, amely a népközösség alatt a munkavállalónak a munkaadóval szembeni ellenállást nem tûrõ gazdasági kiszolgáltatását érti, és amely a legjogosabb gazdasági létérdek biztosításának kísérletében sem lát egyebet, mint a munkavállaló támadását a népközösség ellen. Ennek a felfogásnak a képviselete semmi egyéb, mint tudatos hazugság hangoztatása; a népközösség elve nemcsak az egyik oldal felé, hanem a másik felé is kötelességeket ró az érdekeltekre.
Amennyire a munkás vétkezik a valódi népközösség gondolata ellen, ha tekintet nélkül a nemzetgazdaság egyetemes érdekeire és fennállásának szükségességére, pusztán saját hatalmára támaszkodva zsaroló követelményeket támaszt, éppen annyira vétkezik a vállalkozó is a közösség ellen, ha a nemzeti munkaerõt embertelen és kizsákmányoló módon folytatott üzemvezetéssel kihasználja, csak azért, hogy a munkások verejtékébõl milliókat harácsoljon magának össze.”
Lehetne idézni megfelelô gondolatokat akár a Komunista Kiáltványból is. A lényeg, hogy az embereknek közösségi otthonérzet kell ahhoz, hogy egyûtt tegyenek valamit. Az ideológiai festék színe legfeljebb a politikai gladiátorok számára fontos. cezarfi

 7

 2012.02.01

 Ny. Tamás

Hát, nehéz vázolni azt a nagyon valószínű jövőalternatívát, amely hamarosan BEKÖVETKEZIK, kedves Cezarfi, mivel a konzervatív-nemzeti társadalom-kritika is évtizedek óta csak a saját fogalmi rendszerének a rabja, ahogy a liberális is! - Ezért elég uncsi mind! Különösen a fiataloknak, akik már naponta galaktikus háborúkat vívnak virtuálisan. - Pedig nem őket kellene elsősorban megszólítana, a jövő reménységeit???
És nekem az a nagy fájdalmam, hogy erről Nektek magam sem írhatok - mármint a valós jövőről -, mert, úgy néz ki, hogy ez még meghaladja a hitrendszereteket! A jövő valós megértéséhez ugyanis a MÚLT  VALÓS megértése szükséges, azaz legalább több ezer éves globális hun-magyar szemlélet kell ahhoz, hogy legalább közelítően megértsük, hogy mi folyik MOST A VALÓSÁGBAN, DE A SZÍNFALAK MÖGÖTT!
Ehhez pedig valójában először MINDENT el kellene felejteni, amit nekünk a magyarságról, sőt amit a világtörténelemről is tanítottak! Azaz : az utolsó 1000 év történet úgy, ahogy van, minden álmagyar búsmagyarkodásával és "reálpolitizálásával" ki kell dobni a szemétbe, mert ez semi-indoeurópai világszemlélet!
Mert a hun-magyarság MOST IS A VILÁGTÖRTÉNELEM KULCSA, akkor is, ha most e kurva nagy reálpolitizálás miatt ebből semmi nem látszik, és akkor is, ha minden "nemzetmegváltó" okoskodónak csak max. e sémi-indogermán kozmosz szerint jár az agya! Ny.Tamás
A múlt valós megértéséhez  a valós múlt megismerése szükséges. A "hitrendszerek", mint fogalom, zavar. Úgy vélem, hogy  olyan "nézetrendszerre" lenne szükség, amely valós tények, összefüggések megismerése révén alakul ki. Semmi akadálya annak, hogy azt az ismeretanyagot, amin nézetrendszered alapul, megismertesd az olvasókkal,persze nem egy hozzászólás, hanem egy (vagy több) cikk keretében. Ha rászánod magad ilyesmire, egy elvárással kell szembesülnöd. A használt fogalmakat, ill. kifejezéseket a magyar köznyelv szavaival definiálnod kell. Ami engem illet, több "transzcendens" írásmű olvasását azért hagytam félbe, mert lépten nyomon olyan szavakba ütköztem, amit a szerző élvezettel használt, de esze ágában sem volt jelentésüket az olvasónak megmegyarázni. Márpedig szótár nélkül "idegen" szöveget fölösleges olvasni. A legveszélyesebbek az olyan kifejezések, amelyek látszólag magyarul vannak írva, csak épp magyar értelmük nincs. Ha igaz az, hogy a magyarság legnagyobb kincse a nyelve, úgy ennek alkalmasnak kell lennie, hogy rá egy nézetrendszert, vagy akár "hitrendszert" lehessen alapozni. Hát' rajta. Sz. Gy.

8

12.02.02

Nemo

 A "Sötét újkor..." c. cikkhez szólnék hozzá: Ismét egy remek cikk Szeszák úrtól - köszönet érte!
Az egyház illetve a kereszténység, még pontosabban a jézusi küldetés szerepének és jelentőségének a cikkben ábrázolt folyamatban való közrehatását jellemzi, pontosítja a "jézusi forradalom", amelyről Marschalkó Lajos ír a "Világhódítók" c. könyvében. Érdemes elolvasni! Nemo.
A hozzászólás igazolja, hogy egy könyvet nem elég egyszer olvasni. Én olvastam az említett művet, de egysszerüen nem tudom felidézni a hivatkozott gondolatokat. Sebaj! Fellapozom újra. Sz. Gy.