Minden állást, a szovjet terület minden méterét
kitartóan, az utolsó csepp vérig kell védeni.
A szovjet föld minden centiméteré hez foggal-
körömmel kell ragaszkodni, védelmezni a végsőkig."
1942. július 28. Sztálin

 

 

 

 

Oroszország kapitulációja?

Mikor viccel Putyin?

Azzal kezdem, hogy sem az orosz államfő Putyin, sem a (fregoli) kormányfő Medvegyev nem jelentek meg a "Nagy. Okt. Szoc. Forr."  2012 november 7-én megrendezett hivatalos (állami) emlékünnepségén. Medvegyev Indiában volt, Putyin viszont egyszerüen nem ért rá, mert házigazdai kötelezettségei az épp ekkor (?) Moszkvában vendé geskedő Simon Peresz mellé szólították. Nyolcvan évemre esküszöm, több tucat ilyen ünnepséget végignéztem már, de ilyet mint az idei még sohasem láttam. Kérdés, hogy az államfői távolmaradásnak és a "Parada" látvány elemeiben eszközölt drámai változtatásoknak van e szimbolikus jelentőségük? Régen a szovjet (orosz) elrettentő erő tankjai, rakétái és repülőgépei díszelegtek a téren. Most a Magyar Hiradó frontképe az nyomorúságos hangu latot tükröz. Persze volt "katonai" felvonulás is, helyesebben egy ócska passiójáték "korhű" jelmezekbe bujtatott bohócokkal. E jelenetek képeit megtekinthetik olvasóim, de nem a Hiradó videóján, mert annak felvételeit nem lehet letölteni... Somfordáljunk el hát az egykor legendás Vörös Térről és szegődjünk az illusztris vendég és a házigazda nyomába.

* * *

"A stílus maga az ember", így a közmondás. Simon Peresznek van stílusa. Ezt bizonyította, mikor kijelentette, hogy "felvásároltuk" Magyarországot. Ezt bizonyítja minapi oroszországi látogatása is, az apropó okán... Mi is volt az apropó? A világ legnagyobb (!) zsidó múzeuma, a Tolerancia Múzeum felavatása.

Tudják, mi az a tolerancia? Én már tudom, Konrád Györgytől (...) "A tolerancia szilárd alapja az embervédelem, a segítés, a tapintat, a tisztelet a másik emberrel szemben. Mondjuk, hogy a megélt humanizmus, mert mást, mint embert, nem szerethetünk egyenrangúan. Isten eleve hatalmasabb, az állat eleve gyengébb. Szeretni csak személyt lehet." A vén Peresz a tolerancia két lábon járó szimbóluma [Lelki atyjával Ovádjá ex-főrabbival egyetemben, aki a gojokat a zsidók szolgálatára rendelt állatoknak minősíti, amint ezt megénekeltem a "Hangos Talmud" c. cikkemben. Onnan való kettejük képe is.]

Ami Oroszországot illeti ki, kivel szemben és milyen módon kell, hogy gyakorolja a toleranciát, és ebben mi légyen a szerepe a bazi nagy múzeumnak? Tévedek ha, eleve "előítéletesen", azt gyanítom, hogy az oroszokat akarják tanítani a zsidókkal szembeni toleranciára? Mert egyéb ként a múzeumot úgy kéne berendezni, mint nálunk a kancsi Schmidt Mária panoptikumát a "Terror Háza" múzeumot. Ki kellene állítani képben, írásban, szoborban, stb. nagyjából mindazt, amit Szolzsenyicin az "Együtt"c. csodálatos prózájában leirt az orosz és a zsidó nép "toleráns együtt éléséről". Aztán be lehetne válogatni egyet - mást a "Gulag szigetcsoportból" is. No meg bizonyos pikantériákat Ford "A nemzetközi zsidó" c. könyvéből. Minde zekről Putyinnak is lehet némi fogalma, hisz kegyesen lekezelt a nagy orosz (szovjet) íróval, egyszer s' mindenkorra leróva ezzel a nemzet háláját...]

Szolzsenyicin könyveiről két cikkben [
I. II. ] emlékeztem meg, a következőképpen. Szolzsenyicin könyveit az újkori zsidó történelem "keleti pillérének" neveztem, Ford könyvét pedig a "nyugati pillérnek". Az újkori zsidó történelem talán legnagyobb szabásu vállalkozása ugyanis Oroszország elpusztítása volt. Ennek nyugati eseményeit Ford írta meg, a keleti oldalt pedig Szolzsenyicin.

Mindezekről azonban szó sincs! A múzeum nem az oroszokról, hanem a zsidókról szól. Holott...

A "tolerancia" első hulláma 1917-ben érte el Oroszországot, a bolsevik puccs formájában, amelynek nyomán megkezdődtek a tömeges kivégzések. A kommunizmus bűneiről ezúttal nem akarok megemlékezni. Elég annyi, hogy az orosz holokauszt összehasonlíthatatlanul több áldozatot követelt, mint a zsidó holokauszt és hogy az orosz holokauszt kitervelői és végrehajtói nagyrészt zsidók voltak; a Kelet- Newyorkból szalajtott Trockij és bandája: a zsidó népbiztosok, és utódaik. Putyin szerényen felemlítette Peresz előtt, hogy "míg a „koncentrációs táborokban 6 millió zsidót öltek meg”, addig a Szovjetunió 27 millió polgárát és katonáját veszítette el a háború során” 6.) Fatális véletlennek tulajdonítsuk, hogy "elfelejtette" szóbahozni a zsidó - bolsevik forradalom áldozatait? A forradalom jellegét illetően tanulságos adatok olvashatók Bernard Lazare "Zsidók és a bolsevizmus, a romboló judaizmus." 29.) c. írásában, ill. "A kommunizmus fekete könyvében" 30)  ahol a szerzők húszmillióra becsülik a bolsevik forradalom áldozatainak számát. Ez nem jutott volna Putyin eszébe? Vagy eszébe jutott, de úgy vélte, "akasztott ember házában ne emlegess kötelet"? Nem erről van szó, hanem arról, hogy Putyin teljes támogatásával a gyilkos forradalom eszmei és építészeti alapjain épült fel az "új zsidó forradalom" támaszpontja Moszkva kellős közepén.

Milyen múzeum ez a múzeum? Orosz, vagy zsidó tulajdonu? Ki fizeti a révészt, azaz az építészeti átalakítás, a berendezés és a fenntartás költségeit? Haladjunk sorban.

Az épületet Melnyikov a húszas évek hires szovjet konstruk tivista épitésze tervezte autóbusz garázs céljára. Értett hozzá. Egyik referencia munkája ugyanis a Lenin mauzóleum volt... Nyilván ennek szól a méltatás. "Az Obrazcovskaja utcán 1926- 1927-ben épült Bahmetyevszkij buszgarázs még leromlott állapotában is a szovjet (!) konstruktivista ipari építészet legvonzóbb mesterművei közé tartozik. 2.)  Őszintén szólva ez a ronda garázs kb. ugyanolyan "vonzó" mint a Lenin Mauzóleum, amit néha letakarnak, ha a téren "Parada" zajlik, de nem távolítják el, hisz feltámadását várják...
 
Megtudhatjuk azt is, hogy az undoritó szovjet monstrumot lebontásra ítélték a nemzetközi (...) tiltakozás dacára. De ahol a legnagyobb a szükség, ott a legközelebb a segítség.
"A megkezdett állami felújítás félbemaradt. A Bahmetyevszkij viszont az utóbbi időben jelentős átalakuláson ment keresztül. Itt nyitott kiállítóhelyet Roman Abramovics barátnője, Dasa Zsukova. A CCC Galéria a világ egyik legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményét mondhatja magáénak, köztük a legdrágább kortárs és 1945 utáni műalkotást Lucian Freud és Francis Bacon képei révén, amelyeket árverésen vásárolt a Chelsea-tulajdonos oligarcha." 2.)  Itt tegyünk egy kis kitérőt a (természetesen zsidó)"oligarcha" kedvéért, akinek bőven volt pénze olyasmire, amire az orosz államnak nem tellett. De milyen pénzből lesz valaki oligarcha? Hát abból, amit az államtól és annak polgáraitól, azaz a communitastól ellop, eltitkol. Az ember azt hinné, hogy Abramovics is az államfoglyok keserü kenyerét eszi Hodorkovszkijjal együtt. Á' dehogy, ő Putyin elnök puszipajtása, "Chis Hutchins, az orosz elnök illetve miniszterelnök, Vlagyimir Putyin életrajzírója azt írta 19.)  Abramovics és Putyin kapcsolatáról, hogy úgy viselkednek, mint apa és kedvenc fia." Egyáltalán nem csodálkoznék viszont azon, ha utóbb kiderülne, Peresz ejtett néhány jó szót a másik zsidó oligarcha Hodorkovszkij érdekében és annak nem kellene 2017-ig ülnie, hogy jogerős büntetését letöltse. Megeshet keserű sorsán Putyin jó szive. Hát nem?

Ez a lényeg, a jó szív! Mert ki rinyál leghangosabban a Pussy kurvák elítéltetése miatt? Hát (a fregoli ember) Medvegyev... Jut eszembe, nyilván változások várhatók a kurvaügyben is. A minimum, hogy azonnal szabad lábra kell helyezni őket és a pravoszláv templomokban kifutót kell számukra kiképezni az ikonosztáz és a padsorok között, hogy bármikor bárhol megismételhessék "performan szukat". Én
berágtam annakidején a mutatványuk miatt és Oroszor szágot ért súlyos kihívásról fantáziáltam. Aztán kiderült, az orosz állami vezetők nem az Ortodox Egyház, hanem a mutatványos ribancok miatt aggódnak. Hát meg lehet ezt érteni? Igen! A Peresz látogatás fényében már mindez érthető.

De térjünk vissza a garázs históriához.

Az orosz állam építeni ugyan nem tud, nem lévén miből; de adományozni annál inkább, "szent" célokra. "A Moszkva városa által a haszid zsidó közösségnek adományozott épületben 2009-től az Oroszországi Zsidó Közösségek Szövet sége megbízásából kezdetét veszi az újjá- és átépítés, amelynek során itt alakítják ki a világ legnagyobb, 17 ezer négyzet méteres alapterületű zsidó múzeumát. A kiállítótérből 4500 négyzetmétert szentelnek a zsidóság történetét bemutató tárlatnak. 2.)  A tervezés kiválóságának záloga az, hogy a tervező cég "Az Appelbaum Associates először az Amerikai Holocaust Emlékmúzeum kiállításának megrendezésével szerzett nemzetközi hírnevet." 2.)

Egyelőre nem tudhatni, hogy néz ki az átalakított épület kivülről és főleg belülről, mert erről képek nem jelentek meg (?). Jobb híján kénytelen vagyok a "látványterv" néhány elemét igénybe venni. Figyelemreméltó az átalakítási koncepció indokolása "Az épület külsejét nem alakítják át. Az orosz kulturális örökség részeként megőrzik eredeti formájában mintegy örök mementóként (?). Annál inkább átalakul a belső tér: hullámzó falak és födémelemek hoznak létre dinamikus enteriőrt (!), mely alkalmas lesz mindenféle rendezvények számára." 1.)  Itt most álljunk meg néhány polgári szóra. Sokáig csak az írást, a szót, a képet, esetleg a szobrot tekintettem tudatmanipulációs eszközöknek. Néhány internetes ismerősöm [Nagy Attila, Bobkó Csaba] azonban rávezettek arra hogy az építészet is ilyen eszköz, jóllehet kifejezésmódja rejtettebb; ennélfogva viszont annál veszélyesebb, hisz a televiziós reklámban is az a kép hat a tudatunkra leginkább, amit tulajdonképp nem is látunk. Nos mit sugall a statikus külső és adinamikus belső? Az állandóság a zsidó forradalom eszméje, amit Lenin és a Mauzó leum fejeznek ki. A "dinamizmus" pedig az orosz társadalom tudati és erkölcsi rombolásának jelképe, programja ill. eszköze. A "kortárs művészetekhez" viszont hajazok valamit a Debreceni Modem riasztó példája nyomán. Erről szól "Kísértetjárás" c. írásom. [Az adófizetők milliárdjaiból épített és fenntartott "üzem" súlyosen szennyező, csakhogy nem a természe ti környezetet, hanem az emberí gondolkodást, ízlést és erkölcsiséget károsítja. A zsidó kultúrmocsok Debrecenben is "slágertéma". ]

* * *

Apropót emlegettem fentebb. Okkal tettem, hisz Peresz voltaképp nem az XXXL-es méretü zsidó múzeum felavatása végett utazott Moszkvába. Hát miért? Hát azért, hogy a világzsidóság elvárásait  [parancsait] tomácsolja Putyinnak. Tudjuk, a közel keleti zsidó-amerikai hegemónia kiteljesedésének legfőbb akadálya, az hogy Oroszország fegyver szállításokkal, "tanácsadókkal" és más módokon támogatja Iránt és Sziriát.

A látogatási tudósításokból megtudhatjuk, hogy Peresz [a tőle már megszokott] hülye óhéber dumával jött elő. "A tárgya lásokat követő közös sajtótájékoztatón kifejtette: békét szeretnének a palesztinokkal, és ebben Oroszország fontos szerepet játszhat, csakúgy mint a szíriai rendezésben. "Önök megállíthatják a vérontást" - mondta Putyinhoz fordulva Simon Peresz." 3.)  Sokezerszer körbejárta már a világot (Világhálót) Palesztina felszámolásának hírhedt térképe, amely azt tükrözi, hogy Izrael megalakulása óta szisztematikusan űzte el földjükről a palesztinokat, fittyet hányva az ENSZ határozataira és a világ közvéleményére; nem beszélve az alapvető emberi jogokról. A térkép az 1946 - 2000 közötti népirtást tükrözi. Az azóta eltelt 12 év alatt méginkább összezsugorodott a középső "enklávé" területe és a Gázai övezeté is. A kicsi Izrael térképén is alig látható parányi palesztin zárványt, a Gázai övezetet, Izraelnek sikerült földi pokollá változtatnia, a tengeri - szárazföldi blokád és a büntető expedíciók révén, amely utóbbiak során minden tömeggyilkos fegyverfajtát bevetnek az összezsúfolt lakossággal szemben, amelyeket a nemzetközi egyezmények tiltanak. "Békét szeretnének", de nem szeretnék visszaengedni a szomszédos országok területére űzött palesztinokat, nem szeretnék rendezni Jeruzsálem státusát, nem szeretnék abbahagyni a törvénytelen építkezéseket a jogtalanul megszállt területeken, pl. Ciszjordániában, stb. Az ENSZ, mint köztudott, két önálló államot szeretett volna létrehozni és Jeruzsálemnek nemzetközi státust kívánt volna adni. Dehát Jeruzsálemről még hallani se akarnak a zsidók. Egy önálló és "leendő" palesztin társállamnak pedig már semmi realitása, hisz nép nélküli földön nem lehet államot alapítani. Vajon Putyin megkérdezte, legalább négyszemközt, a vén faszitól hogy miről hadovál? Aligha!

És mi a helyzet Sziriával? A világtörténelem egyik legmocskosabb háborúját is megénekeltem egy cikkben amit ma se tudok úgy kinyitni, hogy ne öntene el a düh és az epe. Itt csak annyit. hogy Szíriát nyugati agresszió érte, amelynek csak azért tud (egyelőre) ellenállni, mert Oroszország (és Irán) segítik.

Ehhez egyáltalán nem passzol amit Peresz ajánl, nevezetesen hogy az ebmarást kutyaszőrrel kellene, ill. lehetne gyógyítani. A következőkről van szó.  "Ideje arab választ adni az arab forradalomra - jelentette ki a Kommerszant című orosz napilapnak Simon Peresz izraeli államfő, aki Szíriában csak arab beavatkozást tart elképzelhetőnek. ... Annak érdekében, hogy Szíria arab ország maradjon, arab beavatkozásra van szükség." 20.)  Fogalmam sincs, ezt hogy érti. Lehet, neki sincs?

A zsidó sirámok és fenyegetőzések közül persze nem maradhatott ki a gaz Irán sem. Ezzel kapcsolatban Peresz mindösze a következőket mondta, ill. kérte. "Az iráni nukleáris programról szólva kijelentette: Teherán egy újabb holokauszttal fenyeget. Az iráni rezsim azt állítja, hogy vallása tiltja az atombomba létrehozását – de Irán mégis nukleáris fegyvert fejleszt” – közölte, majd arra 'bátorította' Oroszországot, hogy álljon Izrael mellé, és lépjen fel Irán nukleáris hatalommá válása ellen." 3.)  [Ez a totál hülye fogalmazás az ATV honlapján olvasható...]

[Amúgy jól ismert a történelemből, hogy a perzsák sohasem bántották a zsidókat, sőt babiloni
"
száműzetésük akkor ért véget, amikor Kr. e. 538-ban a babiloni birodalmat megdöntötte a perzsa Nagy Kürosz, aki engedélyt adott a zsidóknak, hogy visszatérjenek a zsidó Yehud Medinata tartományba." 28.)  Mindez persze el van felejtve, ill. Jahve kontójára van átkönyvelve...]

Még arra lennék kiváncsi, hogy milyen bibliai, ill. talmudi paszusokból vezette le az öregúr Putyin előtt, hogy fel kell bontania az Iránnal fennálló politikai és katonai szerződést? Öreges locsogás, vagy szándékos indiszkréció e Peresz részéről, hogy "Hazatérése előtt megjegyezte, Putyin hozzáállása Izrael biztonsági problémáihoz 'rendkívül baráti' és, hogy a két ország viszonya kitűnő." 9.) Ez azt akarja jelenteni, Peresznek sikerült olyan ügyes agymosásban részesíteni Putyint, hogy már csupán Izrael biztonsági problémáit képes felfogni és méltányolni a közelkeleti térségben?

De csupán a Közelkeletről van szó? Dehogy. Tudjuk van egy nagy büdös bakancs, amely egyformán nyomja az oroszok és a zsidók tyúkszemét: az ISZLÁM! Az Iszlám itt, az Iszlám ott, az Iszlám mindenütt! A közelkeleti iszlám államokat nyilván súlyosan érinti ha Putyin lepaktál a zsidókkal. Összeomlik Szíria és meggyengül Irán. Hogy fognak reagálni összességükben a közelkeleti iszlám államok?

Ám ez csak az egyik "front". Oroszország "lágy alfelénél" a kedves szomszédok ugyancsak iszlám államok. Pislantsunk csak "Orosz Középázsia" térképére. Kazahsztán most nagy haver de a többi kis "-sztánokat" is szeretné Oroszország vissza édesgetni egy új unió kebelébe. De mi lesz ha Irán, Afganisztán és Pakisztán "árulót" kiáltanak? Márpedig megteszik, ha Oroszország Izraellel kezd egy követ fújni. Afganisztánnal az a külön probléma, hogy még nyilván nem felejtették el a Szovjetunió által ellenük viselt háború megpróbáltatásait.

Továbbá. Abban az országban, amely a Szovjetúnióból megma radt, egy új viszketés támad, az "etnikai nacionalizmus". Az Oroszvilag.hu piszkálgatja 31.) nagy előszeretettel ezt a kérdést, amelynek ág - bogaiba most nem mehetünk bele. Elég annyi, hogy Putyin és Medvegyev ebben a kérdésben ellentétes álláspontot képviselnek. Putyin a Szovjetúnió "ideális" nemzetiségi politikája után sóhajtozik. Medvegyev pedig "csecsensztáni" módszereket emleget... Emlékeznünk kell még azokra a szörnyü merényletekre, amelyeket ilyen - olyan "szeparatisták" követtek el, többek között Moszkvában is. Egyáltalán nem biztos, hogy a "hadurak" jó néven vennének egy orosz - zsidó összeborulást. Persze Usraelnek jól jönne ha újabb intervenciós háborúkba ugrathatná bele Oroszországot, minthogy Irak és Irán testvérháborúja is tet szett annak idején nekik.

De - sajnos - még mindíg nem értünk a vers végére. Van itt még egy "málinki problema".

Oroszország rövidedesen átkarolja Európát az elkészült Északi Áramlat és a rohamtempóban építendő Déli Áramlat vezetékeivel. Európát mondok, ez alatt Angela Merkel züllött Európáját értem. De mi lesz ebből az Európából, mire az emlitett gáz, ill. olajvezetékek befektetési költségei megtérülnek és elkezdenek haszonra termelni. Akkorra Európából bizony Eurisztán lesz! Ez a kifejezés nem most jutott eszembe, hanem amikor (2009.12.27) Hitler politikai végrende letéről írtam. [A köznyelvben az "Eurábia" név vert gyökeret, amit azért nem tartok szerencsésnek, mert nem Európa "arabizálódásáról", hanem "iszlamizálódásáról" (!) van szó, amelynek sokkal inkább megfelel az iszlám államok elneve zésében szereplő "sztán" végződés (l. a fenti térképet).]

Szóval a Führer úgy vélte, hogy 
"Németország azok közt a népek közt fogja legmegbízhatóbb barátait megtalálni, akik lényükben immunisak a zsidó méregre. Meg vagyok róla győződve, hogy a japánok, a kínaiak és az iszlám népei mindig közelebb fognak hozzánk állni, mint teszem azt Franciaország, és ez a köztünk levő vérrokonság ellenére [lesz így]. A szerencsétlenség azt akarta, hogy Franciaország az évszázadok folyamán deformálódott, és vezető erői a zsidó lélek áldozataivá lettek. Ez már olyan mértékű, hogy nem lehet visszacsinálni. Franciaország arra van ítélve, hogy a zsidók politikáját gyakorolja." A Führer öngyilkossága előtti napon diktálta le fenti gondolatait. Az azóta lepergett hetvennégy esztendő távlatából már láthatjuk mit érnek ezek a víziók, amelyekhez az ágyulövedékek döreje és a führerbunker hintázó betonfalai szolgáltatták a környezetet.

A Führer Franciaország elfajulása miatt sajnálkozott és esze ágába se' jutott, hogy szeretett Németországa még inkább "deformálódik". Ehhez nem kellettek évszázadok, csupán "demokratikus" évtizedek. Azt sem sejthette, hogy ahová Speerrel egy ezeréves birodalom építészeti remekmüveit álmodták, ma iszlám mecsetek emelkednek, és az utcákat - tereket nem a Horst Wessel lied dallamai töltik be, hanem a müezzinek imája és az "iláhi" (iszlám istenes ének) hangjai.

Ha az olvasó az "Eurábia" szóra rákeres, rémregényeket olvashat az európai iszlám terjeszkedésről. Valóban Európa "békés" meghódításáról van szó. A hódító nem irtja ki az őslakosságot, csupán "etnikai versenyhelyzetet" támaszt, azaz túlszaporodja. A "versenyképesség" csak részben faji természetü. A döntő tényező a vallási normák által formált életmód, amely végsősoron a fajfenntartásnak kedvez. [Külön tanulmány tárgya lehetne, hogy miért szaporodik  a gázai övezett megyötört lakossága?]

Hitler - egyetlen (!) fehér politikusként - a vallás helyébe, hogy is mondjam, önmagát állította (...) és a führer elv (führer prinzip) segítségével vette rá a németeket, hogy "sokasodjanak". Ennek feltételeit tűzzel vassal teremtette meg az Úr, ill. Mózes receptje szerint. "Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszony nyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."  [Mózes I. könyve 1. rész 27, 28 vers]

Most ezt a muszlimok teszik a németek helyett. Késő bánat, eb gondolat immár az Európában épült mecsetek miatt hőzöngeni. Gombolkozni kell és nemcsak a sliccet (...), a mellényt is - előlről.

Mi az iszlám "csoda" lényege? Nos ebben a kérdésben Hitler a fején találta a szöget! Hogy is mondta? Lényükben immunisak a zsidó méregre. A fogalom mogyoróhéjba tömörítve: "a faji immunitás, abban nyilvánul meg, hogy az egyik fajt nem betegítik meg egy másik faj kórokozói." Persze az emberi társadalom nem egy sertéstelep, vagy vetőmag nemesitő állomás, ahol holmi baktériumok ellen kell hadakozni. A kórokozók sem vírusok, ill. baktériumok, csupán hasonlítanak ezekre. Mindenekelőtt az agyat támad ják; az emberi mentalitást, gondolkodást roncsolják. Velük szemben egyszerüen steril körülményeket kell teremteni a veszélyeztetett szervezet (egyén - társadalom) számára. Ezt teszi az Iszlám. A két "nagy havernek" Oroszországnak és Németországnak is el kell gondoskodniuk azon, melyik lóra tegyenek.

Eddig van egy "világi" módszer (Hitleré) és egy vallási (az iszlámé). Az a gyanúm, hogy "tertium non datur", ahogy a latin mondja.

* * *

Észrevettem, hogy Peresz és Putyin halandók által megismerhető nyilatkozatainak több lehetséges olvasata van. Peresz vendégjátékát akár úgy is fel lehetne fogni, hogy a béke angyalaként érkezett Moszkvába. Én azonban nem hiszek neki akkor sem, ha kérdez, vagy csak köhög. Az egész bájolgásból nekem Putyin viselkedése és nyilatkozatai nem tetszenek, ezért írok kérdőjelesen kapitulációt.

USRAEL legnagyobb (!) politikai, gazdasági, katonai és lélektani játszmája ugyanis Oroszország módszeres és könyörtelen bekerítése, térdre kényszerítése végett. Mit is mondott Peresz Putyin hozzáállásáról?
Putyin hozzáállása Izrael biztonsági problémáihoz 'rendkívül baráti' és, hogy a két ország viszonya kitűnő." És - kérdem tisztelettel - mi a főzsidó hozzáállása Oroszország biztonsági problémáihoz? Ugyancsak 'rendkívül baráti' ? Ha az, erről miért hallgatnak mindketten, mint a csuka. Ha viszont a zsidó hozzáállás nem 'rendkívül baráti' akkor miért nem szól a kedves vendég nek, hogy ne olyan helyen zsinagógázzon, ahova a szövetségese rakétákat irányít.

Sokan mondják, hogy élemedett korom dacára is naiv vagyok, egészen a hülyeségig. Lehet, igazuk van. Az is lehet, hogy ez a naivitás mutatta nekem Putyint orosz hazafinak, az orosz cárok reinkarnációjának. A világon azonban minden véges, a naivitás is. Gondolom nem leszek egyedül, aki vigyázó szemeit Putyinra és Oroszországra veti.

2012. 11. 12

Sz. Gy.   

Megosztás