A "Razvedka" magyarra lefordíthatatlan kifejezés. De vajon  az oroszok mit értenek alatta? Járjuk körül!

 

 

 

Putyin Razvedkája

Az adok - kapok játszma pillanatnyi állása


A "Razvedka" a honvédelem olyan módja, amelynek nincsenek korlátai és főleg nincsenek erkölcsi szabályai. Amerika évtizedek óta vívja háborúját, amely nem világháború, hanem a világ elleni háború. A helyzet jellemzésére tökéletesen alkalmas egy Berzsenyi verstöredék...

Forr a világ bús tengere...
Ádáz Erynnis lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe mártott
Tőre dühös viadalra készti.

Nos a "Snowden ügy" kapcsán lássuk hogy vív Oroszország? Előre kell bocsátanom, hogy személyes meggyőződésem szerint a fürge zsidógyerek nem magányos adattolvaj. Inkább egyik szereplője annak a ma is létező hálózatnak, amelyet eredetileg Lenin, majd Sztálin okos és "lelkes" zsidói építettek ki Európában és Amerikában.

* * *

Most kérdezhetik, újabb összeesküvés elmélettel akarok előhozakodni? Válaszom: nem, ill. nem egészen. Lássuk a következtetési alapokat. A forrás a New York-i Columbia Egyetem tanárának, Stephen Kochnak 1995-ben megjelent könyve cím: "Kettős szerepben - Az értelmiség elcsábítása." A lebilincselően fárasztó, ill. fárasztóan lebilincselő könyv onnan gombolyítja visszafelé a fonalat, hogy 1940. okt. 22-én Grenoble közelében megtalálták a Kommunista Internacionálé [Komintern] alapító szervezőjé nek a meggyilkolt Willi Münzenbergnek, Sztálin ügynökének, elrothadt holttestét. Mi volt az érdeme, mi volt a bűne?

A Komintern volt a Nyugat elleni fellazítás, ill. kémkedés operativ központja. A Komintern az
"européer" Lenin édes gyermeke volt. Az ázsiai Sztálin ambivalens módon viszonyult hozzá, mint nélkülözhetetlen rosszhoz.

Renkivül nehéz e hatalmas és bonyolult szervezet célkitűzéseit, tevékenységét röviden jellemezni. A szervezet motorját kétségtelenül megggyőződéses kommunisták képezték. A zsidó elem ebben a szervezetben is "túlreprezentált" volt, amit szükségszerünek kell tartani, majd kiderül - miért.

A Komintern nagy súlyt fektetett a véleményformáló értelmiség megnyerésére, ügyesen fertőzve ezeket a kommunizmus, vagy - jobb híján - a demok ratizmus (liberalizmus) eszméivel. Ez utóbbi betegek diagnózisát Lenin állapította meg, "hasznos idiótáknak" nevezve őket. Ílymódon a Nyugati értel miség számottevő része kommunista befolyás alá került mint tudatos ügynök, vagy mint megvezetett idióta. Nem túlzás ez? Nem!

A kommunista offenzíva fontosabb célállamai Amerika, Anglia, Németország, Franciaország voltak. Az események rövid tárgyalásánál sem országon kénti, sem időrendi sorrend nem alkalmazható, csupán a kettő valamiféle kombinációja.

Kezdjük talán a nlmet zsidó Hans Kippenberger elvtárssal, aki úgy elmerült a feledés mesterségesen gerjesztett ködében, mint a szürke szamár. Még a Google is alig akar ráismerni... Alig bírtam a pofalemezét lehalászni a Netről. A kép rosszabb minőségü, mint a Petőfiről készített daguerrotype... Pedig (a mi Szamuelynkre hasonlító) figura nem volt akárki. Ő is gazdag úrigyerekként vált "proletár harcossá", mint Szamuely. Egy veszélyes ügynökhálózatot hozott létre és működtetett Németországban. Közben "független" politikusként még a Birodalmi Gyűlésbe is beválaszttatta magát. A kém, ill. diverziós hálózat története, szereplői azóta valamiképp kiestek a köztudatból. Ha jól értem az egyik róla szóló írást, politikai gyilkosságban vállalt bűnrészessége miatt kénytelen volt a fasiszta Németországból a Szovjetúnióba menekülni, ahol kivégezték mint német (!) kémet.

"Neumann and Kippenberger ultimately fled to the Soviet Union after their involvement in the killings was revealed. Ironically, both were arrested, tortured, and executed by the NKVD during Joseph Stalin's Great Purge. ~  Neumann és Kippenberger miután kiderült gyilkos ságokban való részvételük a Szovjetunióba menekültek. Később a nagy sztálini tisztogatás idején az NKVD letartóztatta, megkínozta és kivégezte őket.".

Jóval gazdagabb "életmüvet" tudhat magáénak az oszrák zsidó Arnold Deutsch elvtárs is. Őt a ködös Albionba vetette a sorsa, ill. irányította a szovjet titkosszolgálat. Szinte hihetetlen módon jutott be a cambridgei egyetemre, ahol kifejezetten kémszolgálatra szervezte be a legkiválóbb elméket, egyben legzüllöttebb frátereket, akiket "cambridgei ötöknek" nevezett el a kémtörténelem. Érdemes a neveket felsorolni. Anthony Blunt, Guy Bur gess, John Cairncross, Donald Maclean és Kim Philby alkották az ötösfogatot, melynek tagjai annyi kárt okoztak Angliának és Ameri kának (!), mint egy vesztett háború.

A díszes társaság viselt dolgaival nincs időm és kedvem foglalkozni, kivéve Kim Philbyt, akinek karrierje bővelkedik vígjátéki elemekben is...

Philby bécsi tartózkodása idején egy lengyel zsidó nőt vesz feleségül. Kohlman Alice érdekessége, hogy a mi Péter Gáborunk alias Eisenberger Benő szervezte be a kommunista pártba. Ez alighanem egyet jelentett azzal, hogy a hölgy a Komintern ügynöke is volt. Ez nyilván megkönnyítette Deutsch elvtárs munká ját...

Philbynek irodalma van. Portéjának megrajzolásához egy nívós és szellemes blogból idézek, amit elolvasásra ajánlok. Nos, lássuk hogy váltja színét egy kaméleon.

34 őszétől kezdve Kim elkezdi a hosszadalmas, ám később elképesztően gyümölcsözőnek bizonyuló menetelését a brit titkosszolgálat felé: látványosan szakít addigi baloldali elkötelezettségével, tagja lesz a (finoman náciszimpatizáns) Angol-Német Baráti Társaságnak, sőt – és ez igényelte részéről a legnagyobb megerőltetést – még Hitlert elismerő jelzőkkel illető politikai tanulmányok is kikerülnek a kezei alól. Az álca annyira beválik, hogy 1935-1936 között többször meghívják Németországba, ahol a külügyminisztérium vezetői is fogadják (egyszer például maga Ribbentrop doktor is).

Újságíróként is komoly tekintélyt vív ki magának, olyannyira, hogy a The Times is egyre gyakrabban kéri fel cikkírásra, s 1937 májusától a híres napilap haditudósítójaként Spanyolországba megy. És mivel anno szinte nyílt titok volt, hogy a Times külföldi tudósítói olykor szívességeket tesznek a Secret Service-nek (többek közülük később főállásban is az MI-5 vagy az MI-6 hivatásosaivá váltak), az első komoly lépés megtörtént a fő cél felé: beépülni a brit titkosszolgálatba.

Ez egybeesett az orosz elképzelésekkel is. "A szovjeteknek tippjük is van: a Secret Intelligence Service, vagyis az MI-6 hírszerző szolgálat V osztálya, amely az úgynevezett offenzív kémelhárítással foglalkozott. Ennek a szekciónak (a kézenfekvőeken túl) ugyanis volt még egy óriási előnye: irodái ugyanabban az épületben voltak, ahol az egész SIS titkos archívuma lapult, a London melletti St. Albans-ben.

Philby az MI-6 munkatársa lesz és mérhetetlen pofátlansága révén bejut az archívumba is. "Féligmeddig poénból, illetve tesztként – az archívumból kikéri a teljes európai MI-6 ügynöklistát (tehát az egykori, a pihentetett és az aktuálisan működő, brit fizetési listán szereplő valamennyi tégláról szóló infót, Norvégiától Portugáliáig és Izlandtól a Szovjetunióig). A legnagyobb meglepetésére kérdés nélkül meg is kapja. Szerintetek mit csinált vele?

Az igazi fordulatot az amerikai kapcsolat jelenti. "Egyre szorosabb kapcsolatot épít ki a frissen megalakult amerikai hírszerző szervezettel, a CIA elődjével, az OSS-szel (Office of Strategic Services).  A jenkik már őt tekintik igazi partnernek..."

Közben változik a helyzet Angliában is. '44-re nyilvánvalóvá vált, hogy Hitlernek harangoztak. Nagybritannia és az USA rádöbbentek, hogy az új ellenség, az új célpont Sztálin és országa. A háború alatt a hatosoknál a szovjetellenes ügyosztályt visszafejlesztették, s ’44 nyarára egy ötfős, nyomorult kis csapat, a 9. osztály feladata (lett volna) a Szovjetunió (és a kommunista pártok) hírszerzési szempontból történő ellenőrzése, ami önmagában is mulatságos. A partraszállást követően a brit kormány elhatározza, hogy új erőt pumpál a haldokló osztályba, felfejleszti, annyi pénzt ad nekik, amennyit kérnek, létszámbővítés (mert lesz munka bőven a háború után – mindta Churchill és csippentett a szemével…). És hát új főnök is kéne az újjászervezett antibolsevista hírszerző egység élére…Igen, kitaláltátok, a megfelelő ember a megfelelő helyre: Kim Philbyt, a szovjet hírszerzés őrnagyát (ha minden igaz, akkorra már rendfokozatot is kapott Moszkvától) maga az MI-6 első embere, Sir Stewart Graham Menzies vezérőrnagy nevezi ki az új beosztásába."

Aztán Philby ölébe hull Amerika is ... "1949 júliusában kódolt távirat várja az irodában. Arról értesül belőle, hogy a Központ új beosztást kínál neki: ha elvállalja, ő lehet a brit hírszerzés amerikai összekötőtisztje, akinek az lesz a feladata, hogy az alig másfél éve alakult Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és az MI-6 közötti műveleti információáramlást elősegítse, A kihívás akkora, hogy Kim még Moszkvától sem kér engedélyt, hanem gyorsan és lelkesen rábólint a felkérésre. Persze utólag az NKVD is örül és biztatja is Kimet, hogy húzzon bele! Szeptemberben ki is utazik Amerikába, ahol fejest ugrik a munkába: rögtön sorra járja az összes területet és ügyosztályt, minden vezetővel ebédel, vacsorázik, iszik és kávézik legalább egyszer. Decemberre az a furcsa helyzet állt elő, hogy Philby összességében már többet tudott a CIA hírszerzési stratégiájáról és szervezetéről, mint bármelyik osztályvezető külön-külön, hiszen a jenkik (belső konspirációs megfontolásokból) azt az elvet követték, hogy a területek lehetőleg semmit ne tudjanak egymás melójáról. Kimmel viszont mindenki nagyon őszintén és nyíltan beszélt a saját szakterületéről, hiszen ő volt a brit titkosszolgálat főmegbízottja, akin világosan látszott, hogy nem csak mímeli az érdeklődést, hanem valódi tájékozódnivágyás is van a kérdései mögött…" Hát igen. Philby érdeklődése nem volt tettetett...

"Philby ragyogóan beilleszkedett Washingtonban. Hasznosságérzetét külön fokozta, hogy október második felében feltárják előtte a Venona művelet minden részletét (ez volt a fedőneve annak az akciónak melynek keretein belül az amerikaiak megfejtették a szovjetek titkosszolgálati kódjait és nagy érdeklődéssel olvasgatták a moszkvai Központ és amerikai ügynökei közötti üzenetváltásokat). Ily módon Kim soron kívül tudja tájékoztatni at NKVD-t arról, hogy például Klaus Fuchs, a Manhattan-projekten dolgozó, német származású, Moszkvának ügyködő tudós a lebukás szélén áll. A végső balhét ezért (mármint az atomtitok kiszivárogtatásáért) három év múlva a Rosenberg-házaspár viszi el (villamosszék)"

Itt elbúcsúzunk Philbytől mert a históriát a szovjet atomkémek történetével folytatom. Itt azonban rögtön beleakadunk Cairncrossba. Állítólag ő jelentette először szovjet megbízóinak, hogy Amerika az atombomba kifejlesztésén dolgozik. Ezért Sztálin Vörös Zászló Érdemrenddel tüntette ki. Felemelő, vagy nem?

Fuchs Németországból emigrált Londonba. Ott persze beszervezték a szovjetek és - mit tesz isten - tagja lett annak az angol kutató csoportnak, akiket a Los Alamos National Laboratory kutatóintézetbe küldtek, hogy segítsenek az amerikaiaknak. Azt mondják, az atomkémek között ő volt a legeredményesebb, az oroszok kezére juttatott információk mennyisége és minősége tekintetében. Érthetetlenül olcsón megúszta a dolgot.

A Los Alamosban fortyogó boszorkányüst története tanulságos lenne, ha méreteinél fogva nem haladná meg egy szerény cikk kereteit, a cikkíró képességeit, ismereteit és főleg az olvasó türelmét. Ha csak azt mondom, az oda sereglett zsidó vircsaft játszotta át az atomtitkot az oroszoknak, nem tévedek nagyot. Szerencsémre e téma kapcsán is rátaláltam egy összefoglalóra, amely tömör és lényegét tekintve hitelesnek is tünik.

A brit hírszerzés lebuktatja Klaus Fuchst. Bíróság elé állítják, és elítélik, amiért nukleáris titkokat adott át a Szovjetuniónak. Fuchs zsidó. A Manhattan Projektben Albert Einstein személyes kérésére vett részt, s itt fért hozzá a legérzékenyebb titkos információknak 1942-1945 között. A Fuchstól nyert adatok révén az FBI kilenc további atomkémet tartóztat le, akik közül nyolcan zsidók. Valamennyien azon dolgoztak, hogy Amerika atomtitkait átadják a legnagyobb ellenségnek, Moszkvának. A kémek közül hárman nem vallották magukat bűnösnek. Kettőt, Julius és Ethel Rosen berget halálra ítélik. Morton Sobellt harminc év börtönbüntetéssel sújtják. A Rosenberg házaspár sorsa fölött évekig siránkozik a zsidó média. A Manhattan Projekt körüli erős kommunista és zsidó jelenlét számos spekulációra ad okot. Emlékezzünk, hogy a kutatás egyik kulcsfigurája Albert Einstein volt, a német születésű zsidó, nem kevesebb, mint tizenhat kommunista szervezet tagja. Azt sohasem sikerült bizonyítani, hogy Einstein a kommunista párt tagja lett volna, de elhajlása egyértelmű. Barátai és pártfogoltjai listája bátran viselhetné a Ki kicsoda az amerikai kommunista mozgalomban címet. Ráadásul a Los Alamos-i atomku tató intézet vezetője 1943 és 1945 között - épp amikor a legtöbb adatlopás történt - a zsidó Robert Oppenheimer volt. Fivére, Frank szintén atomfi zikus volt, és a kommunista párt tagja. [Hruscsov volt olyan diplomatikus, hogy emlékira taiban - post mortem - elismerte Rosenbergék "érdemeit" a szovjet atombomba kifejlesztésében...]

Oppenheimer sokáig játszhatta a saját lelkiismeretével viaskodó tudóst, de aztán mikor megjelent a Sztálin főhóhéra Szudoplatov tábornok visszaemlékezéseit tartalmazó
könyv abból, ill. a recenziókból, kiderültek a következők. Nem mondható el Oppenheimerről, hogy professzionális hírszerző lett volna, inkább csak alkalmi informátornak lehetne őt tartani, hiszen nem volt a Szovjetunió fizetett, teljes időben kémként dolgozó, beépített ügynöke. Informátori tevékenységében politikai célok mozgatták; úgy vélte, hogy a háború utáni béke megőrzése érdekében meg kell a Szovjetunióval osztani az atomtitkot, az USA nem lehet egyedüli atomhata lom. Ezenkívül Oppenheimer esetében azt a pszichológiai szempontot sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy fecsegő típusú volt, aki mindig szíve sen beszélt...1947-től, vagyis a hidegháború kirobbanásától kezdve Oppenheimer visszavonult, és nem adott át több információt a szov jeteknek." Erről a kissé blőd csak annyit, Oppenheimer főállásban a Manhattan terv vezetője volt. Mellékállásban informálta az oroszokat arról, amit a főállásban ő és kollegái kitaláltak - feltaláltak.

Fantasztikus sikereket értek el Moszkva ügynökei magában a Harmadik Birodalomban is. A hírek két csatornán áramlottak Sztálin asztalára. Az egyik forrás az u.n. "Vörös Zenekar" (Rote Kapelle) volt, a másik Hitler helyettese (!) a legendás "Werther".

Először a "muzsikusokról".

Ennek a kémhálózatnak a csápjait (majdnem mindet...) Walter Schellenberg által vezetett belbiztonsági szolgálat (
Sicherheitsdienst -SD) vágta le. Ezért Schellenberg emlékiratait tekintem a legérdekesebb, ill. leghitelesebb forrásnak. A szerző az egész Európát behálózó óriási hidraként jellemzi a kémszervezetet, amely újszerű rövidhullámú rádiókészülékekkel dolgozott és különösen rafinált kódot használt. A hálózat (egy részének) bukását e kód regénybe illő módszerekkel történt feltörése eredményezte. A kémregény, ill. rémregény részleteiben nem merülök el. Az elmlékíratnak csupán a cikk mondanivalója szempontjából leglényegesebb né hány mondatát citálom. "A letartóztatások és kihallgatások ... villámcsapásként hatottak ... Az érintettek ... Becker repülőtechnikai főmérnök ezredes ... A légierő vezérkarának öt tagja összedolgozott Beckerrel ... Shulze - Boysen főhadnagy a Repülésügyi Minisztérium elhárító osztályát vezette ... A birodalmi Gazdasági Minisztériumban Arvid Harnack kormányfőtanácsos ... olyan részletes anyagot szolgáltatott a szovjeteknek, hogy Moszkvában jobbanj ismerték nyersanyagellátási helyzetünket, mint pl. az érte felelős hivatalnok ... " [230 old.] Ez lenne a villámcsapás? Nem, hanem a folytatás! "Természetesen érdekelt bennünket, milyen motívumok mozgatták ezeket az intellektuelleket, akiknek a pénz nem jelentett semmit ... Az ő ellenállásuk nem is a nemzetiszociallizmus meg semmisítésére korlátozódott, hanem belsőleg annyira elfordultak az általuk betegnek ítélt Nyugat szellemiségétől, hogy már csak a Keletben látták az emberiség üdvét." [230 - 231 old.]

Ez a felismerés vezet át a "Werther"-féle másik kémhálózathoz és teszi érthetővé annak fantasztikus sikereit.

Schellenberg az eset kapcsán megemlíti, hogy a felgöngyölítésben segítségére volt a Gestapo főnöke Heinrich Müller ("Gestapo Müller"), aki később számára megdöbbentő közléseket tett, sajnálkozva a lebukottakon...  "A szovjet befolyás Nyugat Európában nem csak a ... munkáskö rökben létezik, hanem behatolt a szellemi - értelmiségi rétegekbe is ... Azért terjedhet mert megfelel a mi kultúránk szellemi közömbösségé nek ... Gondolok itt a Harmadik Birodalom eszmevilágára is, mert a nemzeti szocializmus is egyfajta trágyája ennek az intellektuális tápta lajnak, amelyben szellemi bizony talanság és egyfajta politikai nihilizmus tenyészik ... Szemben ezzel Oroszország, amely lassanként egy séges szellemi, biológiai kompromisszum nélküli erejével hat. ... Amit akartak, azt a nemeztiszocializmus a sok kompromisszumával nem nyújthatta számukra.  ... A mi intellektuális felső rétegünket tisztátalan szellemiségükkel a nemzeti szocialiszmus nem tudta átformálni és ebbe a vákuumba tör be most a kommunista Kelet ... Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy Sztálin jó úton jár. A nyugati államvezetést magasan felűlmúlja," [264 old.] Mindezek után Schellenberg megemlíti, hogy tudomása szerint Müller átállt az oroszokhoz. [Nos, nem állt át. Berlin ostrománál meghalt és - minő fintora a sorsnak - egy zsidó tömegsírba temették. Csak azt nem tudom, a zsidók forognak sírjukban, vagy Müller. Az is lehet, mindannyian forognak - egymással ellenkező irányba...]

Ami a "politikai idealizmust" illeti, ez a vircsaft nem működhetett volna ilyen jól ama bizonyos zsidó finesz nélkül. Ennek letéteményese volt a szervezetben a "magyar" Radó Sándor, akit Sztálin bekóterezett, mint nyugati kémet...

* * *

Most, hogy e cikk írása során ismét belelapoztam az emlékiratokba enegm is villámcsapásként ért valami, ami hiányzik (!) belőle. Egy büdös szó se olvasható a birodalom fantomjáról Wertherről. Holott ... holott Schellenberg kiszaglászta Werthert, de felfedezését Himmlernek kellett jelentenie, aki megparancsolta neki, felejtse el ezt az ostobaságot. Pedig nem volt ostobaság! Franz Halder a vezérkari főnök "hadinaplójába" a következőket jegyezte be. "Szinte valamennyi támadási terv, közvetlenül az elkészülte után, mielőtt az én asztalomra jutott volna, a Führer közvetlen környezetéből valakinek az árulása folytán az ellenség kezébe került." A "szinte valamennyi" világította meg Werther alakját... Legalább egy sorsdöntően fontos tervről ugyanis nem szereztek tudomást az oroszok, ez pedig Manstein harkovi ellencsapásának terve volt, amit Manstein vezérkara dolgozott ki. Hitler a helyszínre repülve hagyta jóvá a tervet. Ezen alkalommal Bormann nem utazott vele, így az alias Werther nem tudta leadni a drótot...

Bormann politikai világnézete alapján is alappal feltételezhető, hogy Sztálinnak kémkedett. Feljegyezték ugyanis, hogy
 
"Többször kijelentette, mélységesen tiszteli Sztálint, aki kiírtotta a Lenin féle zsidó bandát (Trockijról, Kamenyevről, Zinovjevről, Buharinról , Radekről, stb. van szó) és Hitlernek is ezt kell tennie." [Földi: Bormann is kém volt. 180. old.]

A Berlin - Moszkva közötti zavartalan rádióforgalmazás csak úgy volt lehetséges, hogy Bormann üzelmeit a másik "idealista" Gestapo Müller fedezte, akinek hatáskörébe tartozott a rádiózás ellenőrzése.

Ez a téma olyan, hogy nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Ezt teszem most.

* * *

Visszatérek Stephen Koch "elcsábított" értelmiségéhez, vagyis a fenti "müszakiak" után a "humanoidokkal" folytatom. Ezek az emberszerü lények összehason líthatatlanul többet ártottak a Nyugatnak, mint a kémek, szabotőrök, stb. Róluk formált a közelmultban nem épp hízelgő véleményt Putyin.

Érdekes Koch részéről annak megértése, ill. kimondása "A művelt francia osztályok a forradalom óta hozzászoktak, hogy ne a kormányzat vezetőit, vagy az egyházat, hanem  egyes irodalmi nagyságokat övezzenek kivételes erkölcsi tisztelettel ... Franciaország Voltaire országa volt." [357 old.] Erre játszott Sztálin szellemi kommandója. A könyvből világosan kiderül, hogy a szellemi - erkölcsi bomlasztásban francia írók vitték a prímet. Viszont a beszervező ágensek "Louis Gibarti  és Alpári Gyula magyarok (értsd - magyar zsidók) voltak. A nem orosz kozmopoliták között a magyarok voltak a legnevezetesebbek ... A  'magyar maffia' alkotta a szovjet titkosszolgálat alapító magját..." [105 old.] Épp itt tartottam, mikor Gibarti keresztnevét keresve egy recenzióra bukkantam , amely épp Koch könyvéről szól "Akik Sztálin nyelvét beszélték" cím alatt. Érdemes odaugrani.

Münzenberg (és sztálini stábja) "Elképesztő sikereket ért el a nyugati értelmiség mozgósításában; 'morálls' tettekre sarkallta őket a szovjet szükségletek kiszolgálása érdekében. ... Többszáz csoport, bizottság és publikáció müködött ... védnöksége alatt. A befolyása alatt tartott ... rendszeresen manipulált írók, újságírók, művészek, tudósok, tanárok, egyházi személyek, rovatvezetők, filmesek, kiadók, stb.listája a korszak legjelesebb szeméyliségeit tartalmazza. Voltaképpen az  Oroszországon kivüli 'idealisztikus sztálinizmus' teljes kulturális és intellektuális apparátusa olyan rtendszerben működött, amelyet Münzenberg tett a helyére." [25 old.] A könyv többtucat hírességgel foglalkozik. Mindre nem futja az időből. Csak azokat említem, akik könyveit nagyra tartottam annakidején, nem ismerve szerzőik második szerepét.

Ami a morális vonatkozásokat illeti, Sztálin európai stábja minden regiszteren játszott az értelmiség megnyerése érdekében. Kihasználta a baloldali beállítottságot, a világnézeti bigottságot, a hiúságot, az anyagiasságot, alkoholizmust és mindenek előtt a szexuális aberrációkat (homoszexualitás), stb. Mivel a remekírók jelentős hányada az alkoholizmus, gyógyszerfüggőség, stb. mellett homoszexuális is volt, velük foglalkozó rész alapszíne rózsa szín lett... Az írók egy - egy ismertebb művét jelentetem meg. A mű képére kattintva az író munkásságát tárgyaló weblapra jut az olvasó. A nevek mellet ti számok Stephen Koch könyvének azon oldalait jelzik, ahonnan idézeteimet, közléseimet vettem. 

 


Gide 100, 211, 276, 351, 352, 357, 377
A meggyilkolt Gorkij temetésén Gide (is) gyászbe szédet mondott. "
a hatalmas gyászoló tömeg előtt az ellenzéki kultúra végét jelentette be. ... Sztálin háromezer homoszexuálist küldött munkatáborba Gidet vonzó szexuális partnerek vették körül ... Ezek kel manipulálni akarták...

 

 

Sartre 100
Paul Nizan nevü barátja csalta a Komintern hálójába. Raymond Aronnal ők is háromszögez tek. "Három muskétásnak" becérték önmagukat.
 

 

 

 


Koestler 172
Koestler együtt dolgozott Münzenberggel.


Barbusse 112
A moszkvai archívumok adatai szerint életét a Münzenberg-féle apparátus irányította, mint Romain Rolland-ét. 

 

 


Romain Rolland 112
A moszkvai archívumok adatai szerint életét a Münzenberg-féle apparátus irányította, mint Barbusse-ét.

 


Egon Erwin Kisch 112
"A La Faisanderie dugig tömve volt kémekkel. A törzsvendégek jelentős része Münzenberg kör nyezetéből került ki. Köztük volt a mindenütt jelenlevő Regényíró Egon Erwin Kisch is."

 

 

Brecht 124
A sztálini terror áldozatairól szólván úgy vélekedett
"Minél ártatlanabbak, annál inkább megérdemlik, hogy főbe lőjék őket."
Hollywoodi "számüzetése" idején szovjet apanázst kapott. "Sohasem adta olcsón a lelkiismeretét."

 

André Malraux 172
A Münzenberg hálózattal kollaborált. "Hazájá ban" miniszteri tisztséget is betöltött.

 

 


Sinclair Lewis 302
Lewis kezelhetetlen alkoholista volt. Dorothy Thompson újságírónővel Oroszországba nászutazott, hármasban. Vincent Shean is velük tartott. A háromszög tagjai igen jól érezték magukat, szovjet államköltségen.


Dreiser 306
Sinclair Lewis Oroszországi nász, ill. diadalut jának fényét növelendő Münzenberg szervírozta a nagy amerikai drámaírót is.

 

 


Thomas Mann 325, 347
A "Varázshegy" egyik szereplőjét így beszél teti.
"Korunk titka és parancsa nem az egyén felszabadítása és kifejtése. Amit korunk kí ván,amire szüksége van és amit megteremt majdí magának, az a terror."

Aragon 332
Felesége Elsa Triolet írónő vaskézzel irányította. Ő volt a legbefolyásosabb elegáns sztálinista Párizsban... 

Felesége halála után biszexualitását nyíl tan felvállalta. Melegfelvonulásokon egy rózsaszín sportautóval jelent meg...

 

 


Cocteau 352
A magánélete sem volt egyszerű, híressé vált a Jean Marais-vel folytatott viszonya, aki egyébként a rendező több filmjében is szerepelt.


Hemingway 400
A "Népfront" tagja volt Spanyolországban. Ahol "kulturálsi kongresszust" rendeztek.
"Miközben Spanyolország agonizált, az írók pezsgővel koc cintottak a Köztársaságra s Rolls Royce-okban hajtottak a konferencia fogadásaira."
 

 

 

 Valahogy így müködött a Nyugat megrontására szervezett sztálini Razdvedka. Azokat az ügynököket, akik parancsait végrehajtották, Sztálin ugyanúgy "eliminálta", amikor már nem volt rájuk szükség, mint a GPU vezetőit. [Jagodát Jezsov, Jezsovot Berija lőtte agyon...] Münzenbergnek lényegében  nem mint árulónak, hanem mint tanúnak kellett vesznie...

* * *

Ezek után tegyük fel, majd próbáljuk megválaszolni azt a fogas kérdést: van e napjainkban nyugat-ellenes Razdvedka? Ha abból indulunk ki, amit Amerika, Izrael, Anglia és Franciaország tesz nap - mint nap annak érdekében, hogy Putyint és rendszerét megbuktassa, okkal tételezhetjük fel, hogy az oroszok se tétlenkednek. A közelmult néhány jellemző "epizódjából" a magam részéről arra következtetek, hogy az oroszok keze van a dologban. Engedjék meg gondolatmenetem kifejtését.

A Julian Assange által létrehozott Wiki Leaks ügyével kell kezdenem. [A baloldali képről, ill. linkről egy elavult oldalra jut az olvasó, amely a legfontosab tudnivalókat azért tartalmazza.]

Assange - az őrült zseni - a legtitkosabb siteokat is képes volt feltörni, ill. "megfejni". Még nagyobb teljesítménye volt, hogy ugyanerre másokat is sikerült rávennie, akik a titkos információkat átengedték neki, a jelek szerint ingyen és bérmentve (?).

Témánk szempontjából az egyik egyik "szállító" Bradley E. Manning személye és ténykedése érdekes, mert ő kivételesen lelepleződött. Kiderült, hogy mint alacsony beosztásu "military whistlebower" (lelkiismereti ellenálló) a hadse reg szerver-szobájába bevihette saját számítógépét, tetszőleges mennyiségü adatot tölthetett át, majd kisétálhatott a támaszpontról és többszázezer titkos dokumentumot pakolhatott a világhálóra. Tehette ezt úgy, hogy pszichés labilitása miatt többször fegyelmezni kellett. [Most hogy megkapta 25 évét azon töri a fejét, hogy nővé operáltassa magát...]

Ezen megállt az eszem! Az "üzemzavar" hál' istennek feloldódott. Tovább olvasgattam és egy másik katona "csínyeit" olvasva állt le megint... Majd ott írom meg a leállások okait...

A Wiki Leaks botrány kapcsán számtalan összeesküvés elmélet született. Hát persze hogy felmerült az orosz kapcsolat lehetősége is, de nem jutott tovább a puszta feltételezésnél.

Aztán kiderült a második "whistlebower" ügy. Lebukott  Edward Snowden és mindjárt másképp kezdett kinézni a leányzó fekvése.  Az   -on egy kitünő összefoglalást olvashatnak arról, hogy mit csinált és főleg, hogy miért csinálta. Engem azonban témám szempontjából az érdekel, hogyan csinálta és miként tudott megpat tanni, épp Oroszországba?

Mindenesetre Snowden valahonnan háborítatlanul elrepülhetett, podgyászában egy (vagy több) laptoppal (...) Először Hong Kongban landolt. Ott már utolérte az amerikai körözés, de a hatóságok engedték tovább szállongani Moszkvába. Hogy miért? Mert a körözésen neve állítólag pontatlanul lett kitöltve.  Nem követem az amerikai és a hong kongi hatóságok mulatságos vitáját, mert emberünk "szerencsésen" landolt a végcélnál Moszkvában. Olvasóim nyilván emlékeznek még a kutyakomédiára, ami ezután következett. Snowden a seremetyjevói repülőtér "vendégeként" körbe kunyerálta a világot egy rongyos mene dékjogért. Sehogy se akart menni a dolog. Oroszország is szabódott mint a szeszélyes kúrva. Aztán persze "rendeződött" minden. Mint a mesében... Hát persze hogy mese minden amit az oroszok és amit Snowden mondanak "viszonyukról".

Én amondó lennék, hogy Snowden ugyanolyan ügynöke az orosz titkosszolgálatnak, mint azok, akikről fentebb beszá moltam. Snowden úgyanúgy a Razdvedka céljait mozdította - mozdítja elő, mint azok. Ez a Razdvedka, azonban nem az a Razdvedka. Majd erre is kitérek. Bizarr ez a feltételezés? Nem annyira. Tudjuk, a számítógépes kémkedés abszolut szakértője Kína. Nos, mint mond  Kína? A kiszivárogtatás tervével vállalt munkát legutóbbi munkahelyén Edward Snowden, a szökésben lévő amerikai informatikus, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt alkalmazottja - állítja keddi számában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.Snowden korábbi nyilatkozata szerint azért vállalt munkát az NSA-nak bedolgozó Booz Allen Hamiltonnál, hogy a kiterjedt amerikai megfigyelésekre vonatkozó információkat begyűjtse, s azokat később a médiának kiszivárogtassa. A cégnél olyan számítógépek sorához volt hozzáférése, amelyekbe az NSA a világ különböző pontjain betört - mondta. Alig három hónapig dolgozott a vállalatnál.Az SCMP legfrissebb kiadásában részleteket közöl Snowden utolsó hongkongi napjairól, s felfedi, ki volt az, aki az amerikait vasárnap reggel a repülőtérre kísérte, ahonnan végül háborítatlanul távozott Moszkvába. A hongkongi törvényhozás demokrata párti tagja, Albert Ho ügyvéd volt az, aki megkérte irodájának munkatársát, Jonathan Mant, hogy csatlakozzon Snowdenhez arra az esetre, ha megkísérelnék őrizetbe venni. Man előtte is együttműködött a Hongkongban egy magánszálláson magát meghúzó Snowdennel.

Ami engem illet, jó ötven éve bohóckodom számítógéppel. Bátran mondhatom, hogy mára megütöm az abszolut laikus szintjét... Ez adja a bátorságot ahhoz, hogy valószínűsítsem: Snowden csak mint fedezett (!) ügynök teljesíthette feladatait hosszú időn keresztül. A mese a NSA-ról szól és a szervezetnek azt a képességét igazolja, hogy ha én Debrecenben beütöm a "zsidó" szót, az "real time" (egyidejü) módban megjele nik a NSA valamelyik szerverén, nem is kell sehová elküldenem. Ugyanez a szerver képes regisztrálni minden müveletet, amit a számítógéppel végzek. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a byte-ok minden rezdülése követhető. A (laikus) kérdés - ehhez képest - az, hogy nem vette észre a NSA, hogy a Snowden által kezelt számítógépről byteok milliárdjai vándorolnak a tolvaj laptopjára, vagy közvetlenül az Internetre?

Itt akadt ki az agyam másodszor... Hogy ellenőrzi a NSA  saját alkalmazottait? Hogyan lehetséges, hogy számítógép kezelők laptoppal sétálgassank ki - be a szerverszobákba? Ez olyan paradoxon, aminek talán nincs is megoldása.

A továbbiakban Németországba követjük Snowden "guruló bájtjait". Ott csattant ugyanis a legnagyobbat a dolog, Merkel asszony telefonjánál.

A kép láttán olyan érzésünk is támadhat: óh a szegény asszony, hogy kiba..ott vele a hazug, gyilkos nigger! Ami engem illet, az őszintén útált szőke tehénben egy hazaárulót látok, akinek börtönben a helye, élte fogytáig.

Miért is?

A naccsága' csodálkozik, méltatlankodik. Ki hisz neki? Ki engedélyezte a "Nagy Test vérnek", hogy Berlin legmagasabb pontján a Teufelsbergen felépítse a NSA kémtornyát?

De ez még semmi. Ki engedte meg, hogy a NSA "gyüjtőszolgálata"  Berlin szívébe települjön? "A  SCS, azaz Speciális Gyűjtőszolgálat – a Spiegel német hírmagazin szerint így nevezik azokat a szupertechnikával felszerelt kémközpontokat, ahonnan az NSA, azaz Nemzetbiztonsági Ügynökség a CIA-vel együttműködve a mobiltelefonok és e-mailek megfigyelését végzi. Angela Merkel mobiljának megfigyelését törté netesen a berlini amerikai nagykövetség tetejéről végezték.A Spiegel szerkesztői két nemzetközi hírű szakembernek mutat ták meg a Berlin belvárosában, a Bundestag, a kancellári hivatal és a külügyminisztérium közvetlen közelében működő amerikai objektumot."  

A tehénnek is köszönhető, hogy Németország mára Izrael és Amerika gyarmatává vált. Csak gyarmatállam engedi meg, hogy a gyarmattartó berendezkedjen az "uralgó magaslatokon". A teufelsbergi erőd és az amerikai nagykövet ség ugyanazt szolgálják és szimbolizálják, mint a Budapesti Citadella "Az ... erődöt Haynau  építtette, akinek a nevéhez az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás fűződik. Különlegessége, hogy a szokásos erődöktől eltérően nem az alatta elterülő város megvédése céljából épült, hanem épp ellenkezőleg: a Citadellának szánt szerep a pesti lakosság megfélemlítése volt. Erről tanúskodnak a városra néző ágyúállások is, ám szerencsére az ágyúkat kizárólag díszlövések leadására használták." Az amerikai Citadella nem "fenyeget", mert a marha németeket nem zavarja, viszont árt nekik, amit nem érzékelnek. Érthető, hogy zsidó "remekíróink" Kertész és Konrád mért érzik olyan jól magukat Németországban és éppen a jámbor Berlinben. Dehát lesz még a kutyára dér...

Úgy látszik, hogy Németországban egyáltalán nincsenek olyan hatóságok - vagy amerikai viszonylatban nem müködnek - amelyek az épitési és hírközlési objektumok létesítése iránti kérelmeket elbírálják, üzemebehelyezésüket és üzemelésüket ellenőrzik. Ez is a szolgaállam jellegét tükrözi.

Szerintem mű-hiszti, műbalhé, amit a hölgy rendez, hogy leplezze Amerikához fűződő igazi viszonyát.

És Oroszország és Putyin? Úgy látszik Putyin telefonjait a NSA nem tudja lehallgatni. Ennek egyik oka az lehet, hogy Moszkvában nincsenek amerikai kémközpontok.

Sőt, jól emlékszem, a moszkvai amerikai nagykövetség építésével kapcsolatos históriára. Arról van szó, hogy az orosz "kivitelezők" úgy bepoloskázták az új nagykövetségi épületet, hogy az amerikaiak jó tíz évig nem mertek beköltözni. Végül az egészet amerikai cégekkel épittették újra, hogy lehallgatásbiztos legyen. [És az lett? Én nem lennék ebben olyan biztos...]

Summa - summárum, azt gondolom, hogy a Snowden akció az orosz Razdvedka szárny bontogatása Európában. Kezdetnek nem rossz, határozottan nem rossz!

És Amerika? Megengedheti magának Oroszország, hogy a "gonosz birodalmát" kihagyja a szórásból? Nem, nem teheti meg!

Ehhez azonban Putyinnak még egy "konzultációra" van szüksége - Sztálin szellemével... Nyugaton szellemes rajzocskák (cartoons) jelennek meg politikusokról, Putyinról is. Ez a rajz azonban nem annyira vicces, mint amilyennek látszik.

Amerika az egész világ ellen háborúzik, a főcsapás iránya azonban kétségtelenül a mindenkinél jobban gyűlölt Oroszor szág.

Nyilvnánvaló, hogy a földrajzi (!) és politikai karanténban vergődő Oroszország nem védekezhet saját határainál, mondjuk a Romániából érkező rakéták ellen. Putyin (végre) világosan letette a garast Szíria kérdésében, mondván innen nincs hátra. De hogyan, merre előre?

Az amerikai Razdvedka - folytatása új alapokon, új módszerekkel - életparancs Oroszország számára. Ne spekuláljunk azon, mik lesznek az új módszerek. Egyvalamit azonban a laikus is észrevehet, kijelenthet. A zsidóság által lezüllesztett, tönkretett Amerika sokkal ideálisabb terep, mint pl. a roosewelti Amerika volt.

Kérdés, hogy gondolkodnak a mai amerikaiak. Nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy gondolkodtak a régiek, közülük Benjamin Franklin, akinek 1787-ben a 'chit -cahat around the table during intermission (csevegés az asztal körül  a Philadelphiai alkotmányozó gyűlés szünetében elhangzott szavait (jóslatát) egy south carolinai képviselő, Cotesworth Pinckney így jegyezte föl.  "Teljesen egyetértek Washington tábornokkal abban, hogy védenünk kell ezt a fiatal nemzetet az alattomos befolyásoktól és áthatolhatatlanságtól. A fenyegetés, uraim: a zsidók. Amelyik országban zsidók nagyobb számban betelepedtek, rontották a közerkölcsöt; lerontották a gazdasági élet tisztességét; különváltak és nem asszimilálódtak; gúnyolódtak és azzal próbálták meg aláásni az államot alapító keresztény vallást, hogy ellenezték annak tiltásait; államot hoztak létre az államon belül; ha ellenkezést éreztek, megpróbálták az illető államot gazdaságilag megfojtani mint Spanyolország és Portugália esetében. 1700 év óta siratják szomorú sorsukat, hogy elűzték őket hazájukból, amit ők Palesztínának neveznek. De uraim, ha most a világ odaadná azt nekik, hirtelen találnának valami okot arra, hogy ne térjenek oda vissza. Miért? Mert ők vámpírok, és vámpírok nem élősködnek vámpírokon. Nem tudnak egymás között élni. Keresztények és más nem saját fajú népek szükségesek fennmaradásukhoz. Ha nem utasítjuk őket ki ebből az Egyesült Államokból az alkotmány alapján, akkor kevesebb mint 200 éven belül olyan nagy számban fognak ide csődülni, hogy az országot uralni fogják és elnyelni, megváltoztatva államformánkat, amelyért a mi, az amerikaiak vére folyt, amiért életünket és mindenünket odaadtuk és szabadságunkat kockáztat tuk. Ha nem utasítjuk ki őket, akkor kevesebb mint 200 év múlva leszármazottaink a mezőn fognak dolgozni, hogy a nekik szükséges dolgokat megter meljék, míg ők az intéző irodájában fogják a kezüket dörzsölni és a pénzt számolni. Óva intem önöket, uraim, ha nem utasítjuk ki örökre a zsidókat, utódaink átkozni fognak bennünket sírjainkban. A zsidók, uraim, ázsiaiak, mindegy hogy hol szület tek és hány generáció óta jöttek el Ázsiából, sohasem lesznek mások. Gondolatviláguk más mint egy amerikaié és ez még tíz generáció után sem lesz másképpen. Egy leopárd nem tudja a foltjait megváltoz tatni. A zsidók egy fenyegetés ennek az országnak, ha bevándorlásukat megengedjük és nem utasítjuk ki őket ennek az alkotmánynak a szövegében."

226 év telt el azóta, nos' jól saccolt az öreg?

2013.11.09

Sz. Gy.