Mottó:
„Kár, kár, kár, kár vala Ocskay Lászlónak,
Ilyen nagy vitéznek — lenni árulónak!
De nem kár, hazáját, vérit eladónak
Szemeit kivájni fekete hollónak!"

 

Frissítések: 1

 

Labancroham

A "szélsőjobb" igazi arca

Megtörtént hát! A Jobbik ledobta álarcát. Vona - Zázrivecz kiterítette cinkelt kártyáit. A Jobbik együtt menetel immár a szalon-nyilasokkal, a pápista hungaristákkal egy judeo-európai "szebb jövő" irányába. Tulajdonképp nem vagyok meglepve. Csupán az időzítésen kell még gondolkodnom.

Azt mondogatják, hogy a keresztény középosztály a nemzeti tudat hordozója, a nemzeti érdekek képviselője. A mai "keresztény középosztály" azonban semmit sem hordoz, semmit sem képvisel. Teljesen elmerült az egzisztencializmusban, a hedonizmusban, a közömbösségben, a gyávaságban, a zsidó, a papimádat ban. Nálunk még a hungaristák és a nyilasok is vad pápisták. [Több alkalommal főleg "Pápista hungaristák"  c. írásomban ütköztem meg ezen.]

Összeütközésbe kerültem Domokos Endre János testvérrel a nyilas nemzetvezetővel is. Levélváltásunk során
"Vér és becsület - sértés"  formájában biztosítottuk egymást kölcsönös, mély és őszinte megvetésünkről...

Nos ők mostantól együtt lépnek a Jobbikkal. Valóban összenő, ami összetartozik. A Martens bakancsok meg nem kényesek egymás szagára.

A "nemzeti radikalizmus" behúzódott a Szentkorona alá és onnan kukucskálva a világra, próbálja azt megváltani. Ezt nemrég kezdtem pedzegetni  egy nyilt levélben amit a "Hazaffyaknak":  Vonának és Kásler Árpádnak címeztem. Akkor azonban még nem volt kerek a kép. Mostanra minden világossá vált, számomra legalábbis.

A éjsötét Jobbik, ill. Vona/Zázrivecz nyilt átállása kapcsán engedtessék meg legalább olvasóimat emlékeztetni arra, hogy egy időben sokat foglalkoztam velük. Írásaim jegyzékét - 12 cikket és 8 blogot - mgtalálhatja az olvasó "Jobbik bajok"  c. írásomban. Ezek a cikkek hosszúak, mondanivalójuk lényege azonban rövid: a Jobbik ál-nemzeti, ál-szélsőséges, ál-antiszemita párt. Ez eddig is kikandikált a kuruc gúnya - a gárda egyenruha - alól, most azonban ezt is ledobták. Az új módi úgy nézhetne ki, ahogy Jókai leírta anno. "A labanc kapitány belépett ....nagy karimás, tollas kalapjával ... az akkori dragonyosok egyenruhája volt rajta; széles, felhajtott ujjú wammsz veres melltakaróval, bő plundra, szétálló, tölcséres csizmaszár, felkötött sarkantyúval;  bajusza hegyesen fölfelé, kecskeszakálla merészen előre szoktatva. Kiegészíti az alakot a hosszú csigákba fodo órított allongeparóka, ami akkori idők szerint a civilizáció divatja vala." [Jókai: "Szeretve mind a vérpadig."

Képzeljék el, a sármos Zázrivecz minő sikert arat a nőí szíveken, ha a gárda jelmezt felcseréli a labanc plundrával...

De miről is van szó?

Az ifjonc (külsejü) Techet Péter egy magyarpukkasztó cikket írt "Várjuk a királyt" cimmel. Erre a labdára vetődött Zázrivec, úgyis mint történész, mégpedig a Magyar Nemzet (!) hasábjain. Eddig remélem minden világos...

[Jut eszembe, Techet Péter cikkét a Jobbik.net-en (is) olvastam. Tudják, azon a szájton, amelyiken megjelent a "Kuruc hívja a labancot" c. figyelemre méltó írás (még 2009-ben...). Ez a régi história most kezd újra érdekessé válni, hogy a Jobbik is labanccá vedlett.]

Vona-Zázrivecz 2013.10.03-i válasz cikkének címe "Monarchizmus vagy nacionalizmus?"  A kérdés jó, mondhatnók (a címre), mert azt sugallja, hogy a kettő kizárja egymást. De nem, Zázrivecz ügyesen összekeveri a kettőt, miközben az önmagának feltett három ravasz kérdésekre felel, ugyan csak ravaszul...  

1) Kell-e, lehet-e királyság Magyarország államformája? 2) Ha igen, akkor Habsburg legyen-e az uralkodó? 3) Mi hazánk regionális jövőképe?

Az elsőre azt válaszolja "Monarchista szemléletű történészként természetesen igen a válaszom." A fene se tudta, hogy történész, azt pedig pláne nem, hogy monarchista. Tudtuk persze régen tudtuk, hogy a demokráciáról és az annak megfelelő államformáról a köztársaságról a Jobbiknak nincs valami nagy véleménye. Kimondta ezt Vajda B. Tamás és kimondták a Jobbik soraiba nagy számban bepréselődött vajdabétamások áperté.

Eddig rendben is lenne. Mondjuk, hogy Zazrivecz a vajdabétamások "néphangulatát" lovagolja meg, a tömeg uszályába kerülve ácsingózik a királyság után.

De a Habsburgok? Én nem vagyok történész és későn tudtam meg, hogy a Google-ban nem lehet úgy keresni egyesszámban, hogy a "Habsburg ház trónfosztása" mert a fránya kereső úgy írja ki, hogy trónfosztásai - többesszámban... (négy volt). De ezzel nem ússza meg az ember, mert úgy van írva, hogy "magyarországi trónfosztásai". Ha már ennyire belemászik továbbgörget. És mi derül ki, hát hogy otthon Ausztriában is... De ezt már a történészekre hagyom.

Viszont a Habsburgokról köztudott, hogy zsidó származásúak az olasz Pierleone család leszármazottai. A megboldogult ottó papát igy méltatták Izraelben. "A hatvanas évek végén ... a tel-avivi JEDIOTH CHASADOTH című cionista újságban megjelent egy Otto von Habsburggal készített exkluzív interjú, amelynek szerzője dr. Unger megállapítja, hogy 'Habsburg Ottó zsidóság iránti szeretete a véréből fakad. Valódi fenntartás nélküli belső érzésből kifolyólag vallja magát dr. Ottó von Habsburg Izraelhez tartozónak, annak az Izraelnek, amelynek politikai helyzetét a legapróbb részletéig ismeri, és amelynek gazdasági fejlődésében - egészen a legutóbbi eseményekig - együtt érez. A legélesebb kritikát gyakorolta Nasszerről és teljesen Izrael oldalán áll a hatnapos háború kérdésében is."  Ha az ember találgatna, azt mondaná Zázrivecz a monarchista magyar királyt akar. De Zázrivecz nem lenne Zázrivecz ha azt akarna, ill. világosan fejezné ki magát.

Ami ezután következik annyira zázriveci, hogy az egész passzust idemásolom, lesz ami lesz.

"A vita második kérdésére, vagyis hogy Habsburg legyen-e a király, a fenti sorok fényében nem kívánunk válaszolni. Megjegyzéseket azonban teszünk. A vita eme részét ugyanis meddőnek tartjuk. Az egyik oldalon állnak a dogmatikus legitimisták, a másikon az érzelmi nacionalisták. Bibói értelemben mindketten túlzott lényeglátók. Törvényes királyaink voltak a Habsburgok? Törvényes igényük lehet a koronára? Igen, a legitimistáknak igazuk van. De figyelembe kell-e vennünk a magyar függetlenségi hagyományt? Beleivódott-e a magyar lelkekbe Petőfi és Kossuth? Igen, a nacionalistáknak igazuk van. Pontosabban, egyiknek sincs teljes igazsága: az egyik oldalon, a legitimisták negligálják a magyar közösség történelmi élményeit, a néplelket, a nacionalisták pedig a monarchizmus alapvető lényegét, logikáját és teremtő erejét. Így jön az állóháború, ahol az egyik a nacionalizmusok szűkkeblűségében, a másik a Habsburgok magyarellenességében véli a maga ősellenségét. A nacionalizmus és a monarchizmus egymásnak szegezése helyett mindkettő 'átszellemítésére' lenne szükség. Ez azonban önkritikát feltételez. A legitimistáknak első lépésként el kellene ismerniük, hogy a Habsburg-ház trónutódlása megkérdőjelezhető, a nacionalistáknak, hogy a Habsburg név önmagában még nem ördögi. Félek tőle, ennyit ma el nem várhatunk…" Azannya' de jól körülcifrázta! Bocsánatot kérek, de erre a szellemi müveletre csak egy odaillő jellemzést találtam: "összekeverte a szart a májjal." Ebben eddig is nagymester volt Zázrivecz és folyton fejlődik.

Nem várnám én el egy ilyen nagyléptékü történésztől, hogy legitimista vagy pláne nacionalista legyen. Olyan csúf ez a szó, pláne egy Zázrivecz szájából... De hogy lehet "átszellemiteni" pl. az aradi bitófák látványát? Óh, mi sem könnyebb ennél. "Én Világost tudva vagyok tántoríthatatlan monarchista, Mohácsot siratva vagyok meggyőződéses turanista, és Erdélyben orosz találattól elesett nagyapám emlékét tisztelve vagyok az Ország gyűlés orosz-magyar baráti tagozatának elnöke." Nem semmi! Lám ilyen hibrid jön létre egy politikus és egy történész keresztezéséből. De életképes e? Még Micsurin is mekkora bakikat csinált...

Aztán az orosz - magyar baráti tagozat... Orbánnal is sokat foglalkoztam én, nemcsak a Jobbikkal. Azt hiszem sikerült kimutatnom, milyen katasztrofálisan hülye orosz politikát folytatott éveken keresztül. Zázrivecznek is éreznie kéne, hogy a világ újra kétpólusúvá vált és az orosz erőtér egyre tágul, vonzása egyre intenzívebb. És mi a - nem is Zázrivecz hanem - "hazánk jövőképe"? n a visegrádi négyek – mondjuk már ki! – kudarcos erőlködése helyett egy történelmileg szintén igazolható és sokkal ígéretesebb lengyel-magyar-horvát államközösségben, a tengertől tengerig tengely megvalósításában látom" (a megoldást).  Hát ez nem lenne rossz. Szavalhatnánk megint

Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében húnyt el
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga.

Csakhogy ezt Petőfi írta, az meg inkább kuruc volt. Kuruc - kuruc ... mi is motoszkál a fejemben ezzel kapcsolatban? Ja igen! A Jobbik egyik szócsöve a Kuruc Info szerkesztősége miért nevezte a lapot anno kurucnak? Mit értett alatta és mit akart kifejezni vele? Tyukodi pajtás énekének utolsó strófájára gondolhattak?

Bort kupámba, bort, embert a gátra,
Tyukodi pajtás, induljunk rája,
Verjük által a labancot az másvilágra,
Úgy ad Isten békességet édes hazánkra.

Aligha!

Dehát nem csupán erről, hanem a labancság összehangolt általános támadásáról van szó, ahogy a cím jelzi. Előre bocsátom, nincs szándékomban sokáig és mélyen túrkálni abban a híg büdös katyvaszban, amit a hungaristák, nyilasok és a jobbikosok ideológiának neveznek. E zagyvalógia néhány eleme azonban említést érdemel.

A hunagarista - nyilasoknak és személy szerint Domokos Endre Jánosnak természetesen van saját különbejáratú szentkorona, ill. alkotmány elméletük is. Domokos szerint ...
Az utolsó törvényes, Szent Koronára felesküdött magyar államfő meggyilkolásával és a második köztársaság (mely az elsőnek minden tekintetben méltó utódjának bizonyult) kikiáltásával a jogfoly tonosság de jure is megszakadt (de facto 1945 áprilisában, amikor az ország teljes egésze bolsevista megszállás alá került). Mivel a Szent Korona-tan íratlan és visszavonhatatlan alkotmányos hagyomány, másrészt törvényes Országgyűlés nem rendelkezett a hatályon kívül helyezéséről (ezt egyébként sem tehetné meg, hiszen így önmaga legitimitását szüntetné meg), így mind a mai napig hatályos, a Magyar Apostoli Királyság - jogi értelemben - mind a mai napig létezik, csak működésében akadályozva van (provizórikus - átmeneti - állapot áll fenn). Sőt, az 1939-ben megválasztott (és soha fel nem oszlatott) Országgyűlés maradéka 1947 augusztus 20-án a bajorországi Altöttingben még egyszer összeült, és kimondta a Szent Korona jogfolytonos ságát.

Ez talán rendben is volna, ha Domokos ismerné, ill. értené Szálasi "Hungarizmus" c. könyvét és Szálasi egyház-felfogását. Szálasi írja: "Kutatva, hogy miért helyezkedik szembe a vallás a nemzetiszocialista mozgalmakkal, két lényeges okot találunk. Ezeket az okokat mozgalmunkban felvilágosító munkával ki kell küszöbölnünk. Az egyik okot az Egyháznak a vallási és világi totalitásra való törekvése adja. A vallási totalitásra való törekvés krisztusi parancsra történik, tehát ez tőlünk függetlenül is abszolút helyes. Az Egyháznak világi totalitásra való törekvése azonban csak a krisztusi parancsok gyarló emberi félremagyarázásán és bűnös 'mellémagyarázásán' alapszik. Az Egyház a két törekvésének ellentétes széthúzó ereje miatt határozottan kettéválasztható két külön lényegre bomlott. Az egyik a vallási Egyház, a másik a politizáló Egyház. Mozgalmunknak a vallási Egyházzal soha semmi baja nem lesz, sőt bennünk fogja minden körülmények között legigazibb, leghívebb, legerősebb támaszát megtalálni. A politizáló Egyházat azonban mozgal munk semmilyen formában nem fogja tűrni." 

Ezek után már csak azt kell megmagyaráznunk, hogy Domokos mit ért "Magyar Apostoli Királyságon" és mi következik ebből?

Ezt a témát Zagyva Gyula HVIM képviselő is
lanszírozta már az Országházban. "A cél az Apostoli Magyar királyság visszaállítása" címet viselő videoclipben.

 A "Magyar Apostoli Királyság" a Habsburg házat jelenti az alábbi értelemben. A magyar trónon az első Habsburg-házi uralkodó 1437 és 1439 között Albert király volt, azaz Magyarországot egy zsidó dinasztia uralta mindaddig, amíg a második királypuccs után IV. Károly 1921 október 31-én végleg elhagyta az országot, azaz 484 éven át.

Ez az uralom olyan értelemben "apostoli", hogy a Hartvik legenda szerint, II Szilveszter I. Istvánt apostolinak nevezte. Ez a minősítés amúgy csak a pápát illeti. 1758- tól Mária Terézia és utódai pápai engedéllyel használták.

A magyargyilkos Ferenc Jóskáról írják, hogy "nemcsak személyében volt vallásosnak mondható, de már fiatal korában kialakult benne az a konzervatív meggyőződés, hogy az egyház a birodalom egyik legfontosabb támasza, melyet neki, mint  'apostoli'  uralkodónak oltalmaznia és támogatnia kell."

2011-ben jelent meg Domokos Endre János nemzetvezető testvér rőfnyi hosszú agymenése a kulturális forradalomról, meg a nyugati kultúra alkonyá ról. Ebből egy passzust hívok ide. [A nagy egész a fenti linkről elérehető - élvezhető.]

"A liberális demokrácia világméretű győzelmével már nem Kennedy Amerikája, vagy Adenauer Németországa kopogtatott nyugati végeinken, hanem valami egészen más. A kommunizmus Kelet-Európában megtette a magáét, mindazt amivel a liberalizmus békeidőben nem piszkolta volna be a kezét. A bennszülött vezetőréteg és értelmiség szisztematikus kiirtásával, megaka dályozta, hogy a nemzeti középosztály és a munkásság újra egymásra találva ismét 'nemzeti szocialista' rendszereket hozzon létre', illetve a nemzeti mozgalmak anyagi bázisául szolgáló nemzeti tőke megsemmisítésével előkészítette a talajt az „új elitnek". Ez az elit ugyan a kom munizmusban nevelkedett, de a kommunizmus nem meggyőződés volt számára, csupán lehetőség az érvényesülésre. A kommunista blokk elitje boldogan vonult be a liberális demokrácia vezető pozícióiba (annál is inkább, mert az új rend eszmeisége igencsak ismerős volt számára), s folytatta azt, amit kommunistaként megkezdett, de immár az új rend új eszközeivel. A nyílt terror helyét a manipuláció foglalta el. A kilencvenes évek elején a szabadságra szavaztunk, de csak a szabadság illúzióját kaptuk.

Mindez szépen hangzana, ha így is gondolnák, vagy legalább végiggondolnák saját "gondolataikat". Elmélkedtem erről "Szálasi aszemitizmusa" c. írásomban (is).

Ideje rátérnem arra, mit gondolok az eddigi radikális jobboldal gondolkodásáról. Mindenekelőtt beugrik egy korábbi írásom, "Gondolatok a gondol kodásról"  Ebben arról esik (nem kevés ...) szó, hogy (gój) gondolkodásunkra mennyiben jellemző amit a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben írt a cári ochrana ravasz ügynöke (...).

Egyetlen idézet a cikkből (a Jegyzőkönyvekből) "A gójok teljességgel 'baromi eszüknél fogva' képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelés nek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja.  ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok 'állati értelmével' szemben. Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet maga jelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a vilá got." 

A nemzetvezető agyában felböfög valami a tudatalattiból a, de nem tudja hova illeszteni, nem tud vele mit kezdeni. Kedvéért, kedvetekért teljes egészé ben felteszem a "Szálasi Ferenc alapvető munkája és három beszéde" c. forrásmunkát, amelyből megint csak egy mondatot idézek. "A  béke,  a min denki békéjének szakértője a 'nemzetiszocializmus'. Végrehajtója:  a  Nemzet. A nemzetiszocializmus egyik legfontosabb feladata a vagyon egyenlőtlen ségek igazságos kiegyensúlyozása, a gazdasági életünkben tapasztalható gátlások, mesterségesen beállított bénulási folyamatok megszüntetése és a visszaéléseken nyugvó úgynevezett  „nagyon  ügyes” tehát erkölcstelen gazdagodásnak a megtörése."

Nos, ez az a szellemi, ideológiai platform amely a "baromi eszü" gójokat egyesíti egy nagy közös akol felé tartó mene telésben. Ezen az útvonalon a nemzeti szocializmus sem közbenső, sem végállomásként nem szerepel. Ezt a mene tet nem az értelem, hanem a büdös Martens bakancsok vezérlik egy nagy nemzeti meszesgödör irányába. És nincs jogotok kántálni a nyilas indulót....

Rabokká váltunk ősapáink földjén,
Ne várd a hajnalt, jöjj, hasadni kezd!
Ha összefog most, magyar a magyarral,
                                                                      Győzelemre visz majd a nyilaskereszt,
                                                                      Szálasi Ferenc!

... mert ti nem vagytok Szálasi követői.

Azt hiszitek, flúgos futamotokat nincs erő megállítani? Tévedtek. Gondoljatok csak az SA példájára! Amikor szembe kerültek az igazi nemzeti szocializmussal a Führer parancsára az SS sortüzei végeztek velük. Az igazi nemzeti szocializmusnak itthon ti vagytok a legveszedelmesebb ellenségei.

Ezért emlékeztet engem a nemzetvezető testvér Karl Ernst Röhm "stabschef" úrra akit Hitler e szavakkal parentált el. „ Ha valaki azt a szemrehányást teszi, miért nem a rendes bíróságokat vontuk be ahhoz, hogy ítélkezzenek, akkor neki csak a következőket mondhatom: ezekben az órákban én voltam felelős a német nemzet sorsáért, és így a német népnek legfelsőbb bírája. A lázadó divíziókat örök időktől fogva megtizedelik, így hozzák rendbe őket. […] Én voltam, aki parancsot adtam ezen árulás főbűnöseinek lelövetésére, továbbá én adtam parancsot e belső kútmérgező és a külföldet is megmérgező fekélyeknek a puszta húsig terjedő kiégetésére. […] A nemzetnek tudnia kell, hogy létét […] senki büntetlenül nem fenyegetheti. Mindenkinek tudnia kell a jövőben, hogy ha kezét ütésre emeli az állam ellen, sorsa a biztos halál.” 

És Zázrivecz? Ő nem emlékeztet senkire sem. Ennek az embernek nincs is humán profilja. Mit mond Szálasiról? "Szálasit is tanulmányoztam, a naplója érdekes és elgondolkodtató volt, de a Szálasi-képre elképesztő mértékű politikai teher rakódott, így az ő életművének a valós történelmi megítélése és megírása egyelőre még várat magára."

Teccenek érteni? A történész úr nem azt mondja, hogy elolvastam Szálasi naplóját, hanem "tanulmányoztam Szálasit". Neki a kettőugyanaz.

 Rosszul mondtam fentebb. Vona mégis emlékeztet valamire. Barba papára, akit trükkjei jellemeznek. [Hüp hüp hüp! Barba trükk!]  

Őt nem fenyegeti megtorlás. Magától leenged majd és egy egészséges nemzeti eső lemossa a legközelebbi csatornanyíláson.

2014. 01.11

Nyilas propaganda.

Nyomatják Nyilasék piszkosul... Facebook oldalamat az alábbi kép dísziti. A kép a Hungarizmus síte-on jelent meg. Nem állhattam meg, hogy hozzá ne szóljak, a téma ugyanis tököntalált.

Hozzászólásom

Sajnos e mögött a cégér mögött álnyilasok, álhungaristák lapulnak, pl. Domokos Endre János. Nem a hungarizmus és főleg nem Szálasi eszméit követik. Szálasi nemzeti (!) szocialista (!) volt. A szellemi egyházat támogatta csupán, a politikai egyházat nem. Sőt!

Ezek a nyilas urak viszont megrögzött pápisták. A züllött (!) Katolikus Egyház ministránsai.

Hitler mást is mondott, a zsidókról, a vallásról és az egyházról (részletek Hermann Rauschning 'Hitler bizalmasa voltam' című könyvéből)


'A vallások? Egyik annyit ér, mint a másik. Egyiknek sincs jövője. Az olasz fasizmus, ha akarja, békét köthet az egyházzal. Magam is azt fogom cselekedni. Miért ne? Ez nem fog engem megakadályozni abban, hogy kiirtsam a kereszténységet Németországból. Az olaszok, az együgyű fráterek, lehetnek egyidőben pogányok és keresztények. A falusi olaszok és franciák pogányok. Kereszténységük felszínes, nem hatolt lelkük mélyébe. A német azonban más. Komolyan veszi a dolgokat: vagy keresztény, vagy pogány, nem lehet egyik is, másik is. Mussolininak úgysem sikerül hősöket csinálnia fasisztáiból, mindegy hát, hogy pogányok-e vagy keresztények.

A mi népünk számára azonban a vallás életbevágóan fontos. Minden attól függ, hogy hű marad-e a zsidó-keresztény valláshoz és a könyörület szolgai erkölcstanához, vagy pedig új, erős és hősi hite lesz a természettel egyértelmű istenben, a nemzettel egyértelmű istenben, sorsától és vérétől meg nem különböztethető istenben."

Idézhetnék a Mein Kampfból is, de ez is elég. A "Hungarizmus" szerkesztői vagy hülyék, akik nem ismerik Hitlert; vagy kóklerek, akik az olvasóikat nézik hülyének. Ebben is echte pápisták.

A Führer ugyanott a következőket is mondta a népbolondításról.


"A katolikus egyházat például kell állítani elsősorban rendkívül ügyes taktikája, emberismerete miatt s azért, mert rendkívül ügyesen vet számot az emberi gyöngeségekkel a hívők kormányzásában. (...) Tudta, hogy a Credo mellé lehet helyezni a legellentétesebb magyarázatokat és értelmezéseket. A hívők nyájának ez ellen nincs kifogása: logikai ellentmondások egyáltalán nem zavarják."

Pontosan ugyanezt mondja a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei is...

Az sem zavar senkit, hogy az új jezsuita pápa áldását adja a homoszexualitásra, falaz az egyház homoszexuális, pedofil bűnözőinek és esze ágában sincs rendet tenni a világ legsötétebb maffiabankjában a vatikáni bankban. Jópofiskodásával viszont megtéveszt mindenkit, azazhogy majdnem mindenkit..

Szóval: nézzünk a nyilasok tükre mögé is."

Eddig a bejegyzés. Mi a tanulság?

A nyilasoknak már nem elég Szálasit használni cégérnek, elővették Hitlert is.

Pedig...

Közben az is eszembe jutott, hogy Hitler "1939-ben teológiai központot hozott létre az Újszövetség újraírására. Intézet tevékenységének csúcspontján több, mint 50-en dolgoztak a zsoltárok és a szövegek átírásán. Az új Bibliában nem szerepeltek többé például a Messiás, halleluja, Mózes és Jeruzsálem szavak, és az új történetben Krisztus kereszthalálát kizárólag a zsidókkal történt összetűzése okozta. Hitler különleges (árjásított) Bibliájából kiderül, hogy az egyhá zak ellen folytatott küzdelemben a nácik megpróbálták kiszerkeszteni a zsidókat a könyvek könyvéből. Az 1941-ben több százezer példányban megje lent köny vet a nácik által megszállt Európa minden templomába eljuttatták."
Már csak ezért se ártana ha Vona és nyilas barátai egy kicsit elmélyülnének a hungarizmus és a nácizmus történelmében, szimbólumaiban, mielőtt különböző rongyokat aggatnak magukra, hogy náciknak, ill. hungaristáknak látszódjanak.

Most újabb kép jelent meg Facebook oldalamon Borsi Gábor montázsa, amely a jobbik és a Szentkorona viszonyát szimbolizálja. Most mit csináljak? Sírjak, nevessek, vagy dühöngjek?

Mást gondoltam. Kissé "zanzásítottam" a képet, hogy jobban kifejezze a "lényeget". A kép felirata "Csurka úgy véli: az MSZP-t és az SZDSZ-t ejtették "megbízóik", és a Jobbik lesz az új SZDSZ, élén a "szefárd zsidó" Vona Gáborral."

Isten látja (setét) lelkemet, de miközben a Jobbikot és Vonát csépeltem mindíg igyekeztem tartózkodni attól, hogy Vona esetleges zsidó származását, meg nőügyeit firtassam. Az előbbit azért nem, mert már Horn Gyula Csurka általi megtámadtatása idején is úgy véltem, hogy egy zsidó egyetlen dologban nem lehet bűnös: abban, hogy zsidónak született. [Ezért adtam helyet honlapomon Varga Szibillának, aki letámadta Posta Imrét Vona lezsidózása miatt.] Az utóbbit azért nem, piszkáltam, mert úgy éreztem, ha visszanézek fiatal, vagy akár középkorom ra, nem állna jól nekem az erénycsőszködés...

Most azonban másról van szó! A "megbízók" új dimenzióba pumpálják Vonát és itt már számít, ki fia borja. Hadd legyek csak annyirra '"antiszemita", mint az ugyancsak zsidó Berija, aki bölcsen rájött hogy a zsidó ambíciókat nem tanácsos az égig növekedni engedni. Ezért tette helyre  Rákosit imígyen „Idehallgasson Rákosi! Magyarországon uralkodott már török szultán, osztrák császár. De zsidó király nem lesz! Vegye tudomásul!” 

A Jobbik háza táján immár olyan méreteket öltött a zsidó vircsaftolás, hogy azt észre kell venni. El kell ítélni és ellene fel kell lépni!

Erre vannak kezdeményezések, de energia, ill. szellemi szintjük túl alacsony a feladat nagyságához és a helyzet veszélyességéhez képest. Nem tudom, nem akadna az "elbocsátott légió" tagjai között néhány eszes és erős fickó aki szellemileg és fizikailag ily helyretenné Vona és Domokos pohos laban cait?

2014.01.14 

Sz. Gy.

Megosztás